PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng dẫn sử dụng AutoCAD



 1. Download phần mềm DWGGateway - Giúp mở mọi định dạng AutoCAD 2010, 2012, 2013, 2014 bằng 2007
 2. Tổng hợp các lệnh cơ bản trong Autocad
 3. Hướng dẫn sửa lỗi không chọn được đối tượng trước gõ lệnh sau trong AutoCAD
 4. Cách thay đổi màu nền cho Model, Layout, Block Editor trong phần mềm AutoCAD
 5. Sửa lỗi không cài đặt được AutoCAD 2004 2007 2010 2015
 6. Sửa lỗi 0xc000007b the application was unable to start correctly khi chạy phần mềm / game
 7. Hướng dẫn cách đổi tên Block / Block Reference tất cả các phiên bản AutoCAD 2007 2010 2014 2016
 8. Sửa lỗi không thể mở file AutoCAD, thông báo Recover command may be able to restore drawing
 9. Hướng dẫn cách sửa lỗi Unreconciled new layers trong khi dùng phần mềm AutoCAD
 10. Download Lisp căn chỉnh lề trái, phải, giữa và giãn dòng trong phần mềm thiết kế kĩ thuật AutoCAD
 11. Download AutoLisp AutoCAD tự động nhận diện và thay đổi kiểu gõ Text trong bản vẽ khi dùng lệnh ED
 12. Cách copy hình vẽ từ AutoCAD sang Word, Excel và ngược lại chuẩn không cần chỉnh
 13. Hướng dẫn cách sửa lỗi PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT mỗi khi đọc file AutoCAD
 14. Cách chuyển đổi AutoCAD từ chế độ vẽ 3D sang 2D Classic và ngược lại đơn giản
 15. Hướng dẫn sửa lỗi FATAL ERROR: unhandled access violation writing khi mở phần mềm AutoCAD
 16. Cách tắt chế độ bắt điểm của đối tượng Hatch trong phần mềm AutoCAD
 17. Sửa lỗi Unable to open this drawing it contains incorrect or corrupted information trong AutoCAD 2010
 18. Nên cài đặt và sử dụng phiên bản AutoCAD nào? AutoCAD 14 2004 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2016 2017
 19. Cách ẩn hiện thực đơn Menu File, các thanh công cụ Toolbar trong AutoCAD 2007 2010 2016 2017
 20. Cách khóa các đối tượng trong bản vẽ AutoCAD không cho chỉnh sửa
 21. Cách phá khối Explod e đối tượng MInsert Block trong bản vẽ AutoCAD đơn giản, dễ làm
 22. Cách hiện dòng câu lệnh Command line trong AutoCAD 204 2007 2010 2014 2016 2017 khi bị mất
 23. Tổng hợp các thông báo lỗi trong lúc chạy AutoLisp của phần mềm AutoCAD 2007 2010 2012 2016
 24. Cách add thêm, load Lisp trong AutoCAD 1 lần dùng mãi mãi nhiều lần
 25. Hướng dẫn convert bản vẽ AutoCAD Version cao hơn 2016 2010 2007 2004 về thấp hơn bằng DWG Trueview 2016
 26. Download và hướng dẫn cài đặt Dwg Trueview 2018 - phần mềm mở, convert file DWG không cần có AutoCAD
 27. Cách chuyển đổi, convert, Save As file .DWG version cao về ver thấp bằng AutoCAD
 28. Hướng dẫn sửa lỗi thiếu font chữ khi mở file AutoCAD bằng DWG TrueView 2016 2018
 29. Hướng dẫn mở file .dwg mặc định bằng AutoCAD 2010 2016 sau khi cài đặt DWG TrueView
 30. Hướng dẫn tạo file autoCAD mới với định dạng .dwg đời thấp 2004 2007 2010 2016
 31. Hướng dẫn sửa lỗi PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT khi mở và in 1 file AutoCAD dwg
 32. Hướng dẫn cách chia đôi, 3 4 5 6, chia nhỏ cửa sổ màn hình Model trong khi vẽ AutoCAD với Viewports
 33. Cách tắt bật thanh công cụ Properties - Thuộc tính của các đối tượng trong AutoCAD
 34. Hướng dẫn in file Autocad rõ nét đúng kích thước 2007 2013 2014 2015
 35. Hướng dẫn lưu file AutoCAD, xuất bản vẽ AutoCAD sang PDF, JPG, PNG nhanh nhất
 36. Hướng dẫn sửa lỗi FATAL ERROR Unhandled - Out of memory khi in bản vẽ trong AutoCAD 2007 2010 2014 2016
 37. Cách đổi lệnh tắt trong AutoCAD 2007 2010 2013 2014 2015 2016
 38. Cách cài đặt công cụ Express Tool cho AutoCAD 2007 2010 2013 2014 2015 2016
 39. Hướng dẫn cách làm, câu lệnh làm hiện toàn bộ Viewport trong Layout của AutoCAD
 40. Cách chuyển đổi định dạng bản vẽ AutoCAD .DWG sang định dạng .DWF
 41. Cách đặt lệnh in file DWF DWG ra giấy - Xuất bản vẽ AutoCAD 2007 2010 2013 2014 2015 2016
 42. Cách mở file .DWF như thế nào, tải phần mềm đọc, xem file miễn phí
 43. Cách chỉnh sửa block attribute thuộc tính, block ẩn danh, block động trong AutoCAD - Block Editor BE
 44. Sửa lỗi Installation Failed Error / Autocad installation complete not installed AutoCAD 2010 2012 2016
 45. Đặt lại đường dẫn mới cho file Xref bị lỗi Not Found trong bản vẽ AutoCAD
 46. Hướng dẫn cách ghép, gộp file DWF từ các file riêng lẻ thành 1 file duy nhất
 47. Hướng dẫn cách chỉnh cắt độ dài chân Dim (Dimension) 1 cách tự động
 48. Download lisp cắt chân dim, dóng dim trong AutoCAD đều đẹp - Lệnh CD BD
 49. Hướng dẫn cách xoá dấu cộng BLIPMODE khi vẽ hình trong AutoCAD
 50. Hướng dẫn cách tạo Block trong phần mềm AutoCAD 2007 2010 2016 2018
 51. Cách phá khối Block thường, Block thuộc tính, Block động trong AutoCAD - Lệnh Explode
 52. Cách xoá Block không dùng đến trong AutoCAD 2004 2007 2010 2014 2016 2018
 53. Cách chèn thêm 1 block có sẵn vào bản vẽ AutoCAD 2010 2018 - Lệnh INSERT