PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng dẫn sử dụng WordTrang : 1 [2]

 1. Hướng dẫn thiết lập dãn dòng Single, 1.5 lines, Double, Multiple trong Word 2010 - Set Line Spacing
 2. Cách kẻ khung và tô mầu cho đoạn văn bản trong Microsoft Word 2010 - Borders and Shading in Word 2010
 3. Thiết lập chế độ căn lề nhanh bằng phím Tab cho văn bản - Set Tabs in Word 2010
 4. Cách sao chép định dạng chữ trong Word 2010 - Apply Formatting in Word 2010
 5. Hướng dẫn thiết lập, chỉnh lề trang in trong Word 2010 2016 2007 2003 2013
 6. Cách dùng chức năng Đầu trang và Chân trang trong Word 2010 - Header and Footer in Word 2010
 7. Thêm, đánh số trang cho văn bản, tài liệu Word 2010 - Add Page Numbers in Word 2010
 8. Chèn dấu ngắt trang trong Microsoft Word 2010 - Insert Page Breaks in Word 2010
 9. Cách chèn 1 trang trắng vào Word 2010 - Insert Blank Pages in Word 2010
 10. Cách thêm trang bìa cho văn bản trong Word 2007 2010 2013 2016 - Insert Cover Pages in Word 2010
 11. Thiết lập hướng trang in dọc / ngang trong Word 2010 - Page Orientation in Word 2010
 12. Cách tạo bảng biểu trong Microsoft Word 2010 - How to Creat Table
 13. Cách Thêm, Chèn, Xoá hàng cột trong bảng biểu Microsoft Word 2010 - Rows & Columns in Word 2010
 14. Cách di chuyển 1 bảng biểu sang vị trí mới trên Word 2010 - Move a Table in Word 2010
 15. Hướng dẫn cách thay đổi kích thước bảng trong Word 2010 - Resize a Table in Word 2010
 16. Cách gộp, nhóm nhiều ô thành 1 trong bảng biểu Microsoft Word 2010
 17. Cách chia, tách 1 bảng biểu Word 2010 - Split a Table in Word 2010
 18. Cách tách 1 ô thành nhiều ô trong bảng biểu Word 2010 - Split Cells in Word 2010
 19. Cách chèn thêm công thức tính toán trong bảng biểu Word 2010
 20. Cách kẻ bảng và tô mầu ô Bảng biểu trong Microsoft Word 2010
 21. Cách định dạng theo kiểu nhanh - Quick Styles trong Word 2010
 22. Hướng dẫn cách sử dụng các văn bản mẫu - Use Templates trong Word 2010
 23. Sử dụng chức năng đồ họa - Graphics, chèn ảnh và WordArt trong Word 2010
 24. Hướng dẫn sử dụng chức năng AutoCorrect trong Word từ A đến Z bằng hình ảnh
 25. Hướng dẫn định dạng tự động văn bản trong Word 2010 - Auto Formatting
 26. Cách tạo mục lục tự động trong Word 2010 - Table of Contents
 27. Cách xem trước tài liệu trong Word 2010 - Preview Documents in Word 2010
 28. Cách đặt lệnh in tài liệu văn bản trong Word 2010 - How to Printing Documents
 29. Cách gửi Email tài liệu, văn bản bằng Word 2010 - Email Documents using Word 2010
 30. Cách dịch nhanh tài liệu tiếng Anh trong Word 2010
 31. Cách so sánh 2 tài liệu trong Word 2010
 32. Cách bảo mật tài liệu trong Word 2010 bằng mật khẩu
 33. Đặt hình mờ đóng dấu bản quyền trong Word 2010 - Set Watermark
 34. Giới thiệu và hướng dẫn chung về phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word 2010
 35. Bắt đầu làm quen với Microsoft Word 2010
 36. Khám phá các thanh công cụ trong cửa sổ làm việc của Word 2010
 37. Word 2010 - Giới thiệu các chức năng trong menu File
 38. Cách nhập văn bản trong Word 2010
 39. Cách di chuyển xung quanh 1 tài liệu trong Word 2010
 40. Hướng dẫn cách lưu tài liệu trong Word 2010 - How to Save / Save As in Word 2010
 41. Cách mở một văn bản .DOC .DOCX trong Word 2010 - Open (Ctrl + O)
 42. Cách đóng 1 văn bản đã soạn thảo trong Word 2010
 43. Hướng dẫn sử dụng Menu trợ giúp ngữ cảnh trong Word 2010
 44. Sửa lỗi: Trong chế độ Print Layout View nhưng chỉ hiện 1 trang đầu tiên trong khi tài liệu có nhiều trang