PDA

Xem bản đầy đủ : Văn mẫu lớp 11 hay nhất 1. Văn lớp 11: Cảm nhận, phân tích khổ 2 bài “Vội Vàng” của Xuân Diệu
 2. Văn lớp 11: Phân tích nhân vật Liên trong truyện ngắn Hai đứa trẻ
 3. Văn lớp 11: Phân tích cảm nhận bài thơ Tôi yêu em của Puskin
 4. Văn lớp 11: Phân tích cảnh hạ huyệt trong Hạnh phúc một tang gia
 5. Văn lớp 11: Phân tích nhân vật Bê-li-cốp trong truyện ngắn người trong bao của Sê-khốp
 6. Văn lớp 11: Phân tích cảm nhận 2 khổ thơ đầu bài Tràng Giang
 7. Tóm tắt đoạn trích hạnh phúc của một tang gia lớp 11
 8. Văn lớp 11: Phân tích cảm nhận bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ
 9. Bài viết số 3 lớp 11 đề 4: Những cảm nhận sâu sắc của anh chị qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn
 10. Văn lớp 11: Phân tích tình huống truyện trong Chữ người tử tù
 11. Văn lớp 11: Phân tích cảm nhận bài thơ Xuất dương lưu biệt
 12. Văn lớp 11: Phân tích cái ngông của Tản Đà trong bài Hầu trời
 13. Tóm tắt văn bản một thời đại trong thi ca lớp 11
 14. Văn lớp 11: Tóm tắt truyện Hai đứa trẻ của Thạch Lam
 15. Văn lớp 11: Phân tích khổ cuối bài Tràng giang - Huy Cận
 16. Văn lớp 11: Phân tích cảm nhận 13 câu đầu bài thơ Vội vàng
 17. Văn lớp 11: Phân tích Hạnh phúc của một tang gia trong Số đỏ của Vũ Trọng Phụng
 18. Văn lớp 11: Phân tích cảm nhận về truyện ngắn Hai đứa trẻ
 19. Văn lớp 11: Phân tích cảm nhận bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ ngắn gọn hay nhất
 20. Văn lớp 11: Cảm nhận bài thơ Từ ấy của Tố Hữu
 21. Bài viết số 6 đề 1 lớp 11: Suy nghĩ về bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay
 22. Văn lớp 11: Phân tích cảm nhận bài thơ Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương
 23. Văn lớp 11: Cảm nhận về bài thơ đây thôn vĩ dạ - Hàn Mạc Tử
 24. Văn lớp 11: Phân tích Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến
 25. Văn lớp 11: Phân tích, cảm nhận bài thơ Thương vợ
 26. Phân tích tâm trạng của Chí Phèo sau khi gặp Thị Nở
 27. Văn lớp 11: Phân tích cảm nhận khổ 1 bài Đây thôn Vĩ Dạ
 28. Văn lớp 11: Phân tích cảm nhận khổ 2 bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ
 29. Văn lớp 11: Phân tích khổ 3 bài Đây thôn Vĩ Dạ
 30. Bài viết số 6 đề 3 lớp 11: Hãy phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử
 31. Phân tích bài thơ "Lai tân" của Hồ Chí Minh
 32. Văn lớp 11: Phân tích ý nghĩa nhan đề Người cầm quyền khôi phục uy quyền
 33. Văn lớp 11: Phân tích nhân vật Vũ Như Tô trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài
 34. Văn lớp 11: Phân tích nhân vật Đam Thiềm trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài
 35. Bài viết số 2 đề 1 lớp 11: Cảm nghĩ về giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh
 36. Văn lớp 11: Phân tích đoạn trích “Đám tang lão Gô-ri-ô”
 37. Văn lớp 11: Tinh thần thơ mới qua bài Một thời đại trong thi ca
 38. Bài viết số 4 lớp 11 đề 2a: Bút pháp lãng mạn trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân
 39. Văn lớp 11: Phân tích cảm nhận bài thơ Từ ấy của Tố Hữu hay nhất
 40. Văn lớp 11: Phân tích ý nghĩa nhan đề đoạn trích Hạnh phúc một tang gia
 41. Tóm tắt về luân lí xã hội ở nước ta
 42. Văn lớp 11: Phân tích cảm nhận về bài thơ Hầu Trời - Tản Đà
 43. Văn lớp 11: Phân tích tác phẩm văn tế nghĩa sĩ Giuộc
 44. Bài viết số 6 lớp 11 đề 2: Nghị luận suy nghĩ của em về bệnh thành tích trong giáo dục
 45. Bài viết số 3 lớp 11 đề 2: Nguyễn Khuyến và Tú Xương có nỗi niềm tâm sự giống nhau
 46. Bài viết số 4 lớp 11 đề 2c: Nghệ thuật châm biếm sắc sảo của Vũ Trọng Phụng
 47. Văn lớp 11: Phân tích đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền
 48. Văn lớp 11: Phân tích tình yêu trong bài thơ số 28 của Ta-go
 49. Văn lớp 11: Phân tích tâm trạng Liên và An trong Hai đứa trẻ
 50. Văn lớp 11: Cảm nhận bài thơ Tràng Giang của Huy Cận
 51. Bài văn số 6 đề 4 lớp 11: Hãy viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông
 52. Bài viết số 1 đề 3 lớp 11: Viết bài nghị luận Học đi đôi với hành
 53. Bài viết số 1 lớp 11 đề 2: Nghị luận về vấn đề Hiền tài là nguyên khí quốc gia
 54. Văn lớp 11: Phân tích cảm nhận bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu
 55. Viết bài viết số 5 lớp 11 đề 2: Người xưa có câu: "Đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều"
 56. Văn lớp 11: Phân tích đoạn trích tình yêu và thù hận trích tác phẩm Romeo và Juliet
 57. Bài viết số 5 đề 2 lớp 11: Cảm nhận về hình tượng nhân vật Chí Phèo