PDA

Xem bản đầy đủ : Văn mẫu lớp 12 hay nhất 1. Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng chi tiết nhất
 2. Phân tích tình huống truyện độc đáo trong truyện ngắn "Vợ nhặt" của Kim Lân
 3. Tóm tắt Vợ chồng A Phủ ngắn gọn hay nhất
 4. Những cách mở bài Sóng – Xuân Quỳnh hay nhất (5 mở bài)
 5. Những cách kết bài Sóng – Xuân Quỳnh hay nhất (5 kết bài)
 6. Ý nghĩa nhan đề bài thơ Đoàn thuyền đánh cá
 7. Ý nghĩa nhan đề bài thơ Đồng chí - 2 đoạn văn phân tích
 8. Cảm nhận vẻ đẹp người lính Tây Tiến qua bài thơ “Tây Tiến” hay nhất - 4 bài văn mẫu ngắn gọn
 9. Cảm hứng lãng mạn trong bài thơ Tây Tiến hay nhất ngắn gọn - 3 bài văn
 10. Phân tích cảm nhận 14 câu thơ đầu bài “Tây Tiến” – Quang Dũng hay nhất ngắn gọn 3 bài văn mẫu
 11. Phân tích hình tượng hoa trong bài thơ Tây Tiến hay nhất ngắn gọn - 2 bài mẫu
 12. Cảm nhận vẻ đẹp người lính Tây Tiến đoạn 3
 13. Cảm nhận khổ thơ đầu “Tây Tiến” Quang Dũng hay nhất đầy đủ - 3 bài văn phân tích
 14. Phân tích cảm nhận đoạn 3 bài thơ “Tây Tiến” – Quang Dũng hay nhất - 3 bài văn
 15. Phân tích cảm nhận khổ 2, đoạn 2 bài thơ Tây Tiến hay nhất - 4 bài văn mẫu
 16. Cảm nhận khổ 4 bài thơ “Tây Tiến” hay nhất đầy đủ - 3 bài phân tích đoạn 4
 17. So sánh “Tây Tiến” và “Việt Bắc”: Vẻ đẹp của những đoàn quân ra trận
 18. So sánh Tây Tiến và Đồng chí để thấy được tuy có những điểm khác nhau nhưng có điểm chung là đều có tư...
 19. So sánh hình tượng người lính trong hai bài thơ “Tây Tiến” và “Đồng chí” đầy đủ hay
 20. Cảm nhận bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng lớp 12 hay nhất - 4 bài văn phân tích đầy đủ ngắn gọn