PDA

Xem bản đầy đủ : Địa lý lớp 7 1. Địa lý 7: Bùng nổ dân số xảy ra khi nào. Nêu nguyên nhân, hậu quả và cách giải quyết Bài 1 SGK trang 4
 2. Địa lý 7: Hãy cho biết châu lục có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất và thấp nhất Bài 1 SGK trang 4
 3. Địa lý 7: Hãy cho biết tháp tuổi cho chúng ta biết gì về dân số Bài 1 SGK trang 4
 4. Địa lý 7: So sánh bản đồ gia tăng dân số tự nhiên các nước phát triển và đang phát triển 1800-2000 Bài 1
 5. Địa lý 7: Nhận xét tình hình gia tăng dân số thế giới từ đầu thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX Bài 1 SGK
 6. Địa lý 7: Hình 1.1 cho biết tổng số trẻ em ở từng tháp ước tính bao nhiêu bé trai và bé gái Bài 1 SGK
 7. Địa lý 7: Dựa vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới thành các chủng tộc Bài 2 SGK trang 9
 8. Địa lý 7: Mật độ dân số là gì? Tính mật độ dân số trong bảng và nhận xét Bài 2 SGK trang 9
 9. Địa lý 7: Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu trên những khu vực nào Bài 2 SGK trang 7
 10. Địa lý 7: Hình 2.1 cho biết dân cư chủ yếu tập trung khu vực nào Bài 2 SGK trang 7
 11. Địa lý 7: Cho biết sự thay đổi dân số và ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới 1950-2000 Bài 3
 12. Địa lý 7: Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn Bài 3 SGK trang 10
 13. Địa lý 7: Hình 3.3 cho biết châu lục có siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên và kể tên Bài 3 SGK trang 10
 14. Địa lý 7: Cho biết mật độ dân số, nhà cửa, đường xá ở thành thị và nông thôn khác nhau thế nào Bài 3
 15. Địa lý 7: Tìm trên lược đồ những khu vực đông dân và các đô thị lớn ở châu Á Bài 4 SGK trang 13
 16. Địa lý 7: Quan sát tháp tuổi dân số TPHCM, hãy cho biết hình dạng tháp tuổi có gì thay đổi Bài 4 SGK
 17. Địa lý 7: Qua đoạn văn hãy nêu đặc điểm của rựng rậm xanh quanh năm Bài 5 SGK trang 15
 18. Địa lý 7: Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì Bài 5 SGK trang 15
 19. Địa lý 7: Môi trường đới nóng phân bố trong giới hạn các vĩ tuyến nào Bài 5 SGK trang 15
 20. Địa lý 7: Rừng có mấy tầng chính và tại sao rừng lại phân tầng Bài 5 SGK trang 15
 21. Địa lý 7: Đường biểu diễn nhiệt độ trung bình các tháng trong năm cho thấy nhiệt độ Xingapo đặc điểm gì
 22. Địa lý 7: Hãy xác định môi trường xích đạo ẩm trên hình 5.1 Bài 5 SGK trang 15
 23. Địa lý 7: Dựa vào hình 5.1 hãy nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng Bài 5 SGK trang 15
 24. Địa lý 7: Quan sát hình và cho biết biểu đồ nào thể hiện nhiệt độ, lượng mưa ở bán cầu Bắc Bài 6 SGK
 25. Địa lý 7: Giải thích tại sao diện tích Xavan nửa hoang mạc khu vực nhiệt đới ngày càng mở rộng Bài 6
 26. Địa lý 7: Giải thích tại sao đất ở khu vực nhiệt đới có màu đỏ vàng Bài 6 SGK trang 20
 27. Địa lý 7: Hãy nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới Bài 6 SGK trang 20
 28. Địa lý 7: Quan sát biểu đồ, nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa ở khu vực khí hậu nhiệt đới Bài 6 SGK
 29. Địa lý 7: Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới trên hình 5.1 Bài 6 SGK trang 20
 30. Địa lý 7: Trình bày sự đa dạng của môi trường nhiệt đới gió mùa Bài 7 SGK trang 23
 31. Địa lý 7: Nêu đặc điểm nổi bật kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa Bài 7 SGK trang 23
 32. Địa lý 7: Quan sát biểu đồ lượng mưa, nhận xét diễn biến nhiệt độ và lượng mưa Bài 7 SGK trang 23
 33. Địa lý 7: Dựa hình hãy nhận xét hướng của các loại gió thổi Bài 7 SGK trang 23
 34. Địa lý 7: Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa trên hình 5.1 Bài 7 SGK trang 23
 35. Địa lý 7: Hình 23.3 nhận xét sự thay đổi vành đai thực vật ở vùng núi đới nóng và ôn hòa Bài 23 SGK
 36. Địa lý 7: Trình bày sự thay đổi thảm thực vật theo độ cao và theo hướng sườn dãy An-pơ Bài 23 SGK
 37. ĐỊa lý 7: Hình 23.2 nhận xét sự phân tầng thực vật hai bên sườn núi dãy An-pơ Bài 23 SGK trang 75
 38. Địa lý 7: Sự phát triển kinh tế vùng núi đặt ra cho môi trường vấn đề gì Bài 24 SGK trang 78
 39. Địa lý 7: Cho biết một số hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc vùng núi Bài 24 SGK trang 78
 40. Địa lý 7: Tại sao phát triển giao thông và điện lực cần làm trước tiên để đổi bộ mặt vùng núi Bài 24 SGK
 41. Địa lý 7: Kể tên một số ngành kinh tế cổ truyền vùng núi Bài 24 SGK trang 77
 42. Địa lý 7: Dựa hình 26.1 và vẽ bảng theo mẫu Bài 26 SGK trang 84
 43. Địa lý 7: Xác định trên hình 26.1 hồ Vích to ri a, sông Nin, sông Ni giê, sông Công gô, sông Dăm be di
 44. Địa lý 7: Hình 26.1 nhận xét đường bờ biển châu Phi, ảnh hưởng đến khí hậu châu Phi Bài 26 SGK
 45. Địa lý 7: Dựa hình 26.1 cho biết các bồn địa, sơn nguyên, các hồ, dãy núi chính ở châu Phi Bài 26 SGK
 46. Địa lý 7: Hình 26.1 châu Phi dạng địa hình nào chủ yếu, nhận xét sự phân bố địa hình đồng bằng Bài 26
 47. Địa lý 7: Hình 26.1 nêu tên các dòng biển nóng lạnh chảy ven biển châu Phi Bài 26 SGK trang 82
 48. Địa lý 7: Hình 26.1 cho biết châu Phi tiếp giáp với biển và đại dương nào Bài 26 SGK trang 82
 49. Địa lý 7: Xác định vị trí, ranh giới môi trường hoang mạc và nhiệt đới trên hình 27.2 Bài 27 SGK trang 87
 50. Địa lý 7: Cho hình 27.1 và 27.2 hãy nêu mối quan hệ giữa lượng mưa và lớp phủ thực vật châu Phi Bài 27
 51. Địa lý 7: Cho hình 27.2 nhận xét sự phân bố các môi trường tự nhiên ở châu Phi Bài 27 SGK trang 86
 52. Địa lý 7: Hình 27.1 cho biết các dòng biển nóng và lạnh ảnh hưởng đến lượng mưa châu Phi thế nào Bài 27
 53. Địa lý 7: Tại sao châu Phi là châu lục nóng, khí hậu châu Phi khô và hình thành hoang mạc lớn Bài 27 SGK
 54. Địa lý 7: Hãy phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Bài 28 SGK trang 88
 55. Địa lý 7: So sánh diện tích các môi trường ở châu Phi, tại sao hoang mạc châu Phi lại lan ra sát biển
 56. Địa lý 7: Nêu nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế ở châu Phi Bài 29 SGK trang 92
 57. Địa lý 7: Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư ở châu Phi Bài 29 SGK trang 92
 58. Địa lý 7: Tìm trên bản đồ và bảng số liệu cho biết quốc gia có tỉ lệ gia tăng cao hơn mức trung bình năm
 59. Địa lý 7: Hình 29.1 hãy nêu tên các thành phố ở châu Phi có 1 triệu dân trở lên và phân bố ở đâu Bài 29
 60. Địa lý 7: Dựa hình 29.1 trình bày sự phân bố dân cư ở châu Phi và tại sao phân bố không đều Bài 29 SGK
 61. Địa lý 7: Vẽ biểu đồ thể hiện dân số và sản lượng ở châu Phi so với thế giới Bài 30 SGK trang 96
 62. Địa lý 7: Tại sao công nghiệp ở châu Phi còn phát triển chậm Bài 30 SGK trang 96
 63. Địa lý 7: Hãy nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi Bài 30 SGK
 64. Địa lý 7: Hình 30.1 nêu sự phân bố các cây công nghiệp chính ở châu Phi Bài 30 SGK trang 94
 65. Địa lý 7: Cho biết tên một số cảng lớn ở châu Phi, bao nhiêu đô thị trên 1 triệu dân Bài 31 SGK trang 99
 66. Địa lý 7: Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản Bài 31 SGK
 67. Địa lý 7: Hãy nêu những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh do bùng nổ dân số ở châu Phi Bài 31 SGK trang 99
 68. Địa lý 7: Cho biết sự khác nhau mức độ đô thị hóa giữa các quốc gia ven vinh Ghi nê, duyên hải Bắc Phi
 69. Địa lý 7: Nhận xét các tuyến đường sắt quan trọng ở châu Phi chủ yếu phục vụ xuất khẩu Bài 31 SGK
 70. Địa lý 7: Hãy nêu sự khác biệt kinh tế giữa Bắc Phi và Trung Phi Bài 32 SGK trang 104
 71. Địa lý 7: Hãy lập bảng so sánh sự khác biệt về tự nhiên phần phía Tây và Đông của châu Phi Bài 32 SGK
 72. Địa lý 7: Dựa hình 23.2 nêu tên các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi Bài 32 SGK trang 104
 73. Địa lý 7: Hãy nêu tên các nước trong khu vực Trung Phi dựa hình 32.1 Bài 32 SGK trang 103
 74. Địa lý 7: Hãy kể tên các nước trong khu vực Bắc Phi dựa hình 32.1 Bài 32 SGK trang 101
 75. Địa lý 7: Dựa hình 23.1 xác định khu vực Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi Bài 32 SGK trang 100
 76. Địa lý 7: Tính mức thu nhập bình quân đầu người của CH Nam Phi Bài 33 SGK trang 106
 77. Địa lý 7: Nêu một số đặc điểm ngành công nghiệp và nông nghiệp CH Nam Phi Bài 33 SGK trang 106
 78. Địa lý 7: Tại sao khí hậu Nam Phi ấm hơn và dịu hơn Bắc Phi Bài 33 SGK trang 106
 79. Địa lý 7: Hình 32.3 nêu sự phân bố các loại khoáng sản chính khu vực Nam Phi Bài 33 SGK trang 105
 80. Địa lý 7: Cho biết thành phần chủng tộc ở Nam Phi khác Bắc Phi, Trung Phi thế nào Bài 33 SGK trang 105
 81. Địa lý 7: Dựa hình 32.1 hãy nêu tên các nước khu vực Nam Phi Bài 33 SGK trang 105
 82. Địa lý 7: Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng thế nào đến sự hình thành dân cư châu Mĩ Bài 35 SGK
 83. Địa lý 7: Lãnh thổ châu Phi kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ Bài 35 SGK trang 112
 84. Địa lý 7: Giải thích tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữ dân cư Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ Bài 35 SGK
 85. Địa lý 7: Hãy nêu các luồng nhập cư đến châu Mĩ dựa hình 35.2 Bài 35 SGK trang 112
 86. Địa lý 7: Cho biết ý nghĩa của kênh đào Pa-na-ma dựa hình 35.1 Bài 35 SGK trang 109
 87. Địa lý 7: Cho biết châu Mĩ tiếp giáp với các đại dương nào? Tại sao châu Mĩ nằm hoàn toàn nửa bán cầu Tây
 88. Địa lý 7: Trình bày sự phân hóa khí hậu ở Bắc Mĩ và giải thích Bài 36 SGK trang 115
 89. Địa lý 7: Hãy nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ Bài 36 SGK trang 115
 90. Địa lý 7: Cho biết tại sao có sự khác biệt khí hậu giữa khu vực phía Đông và Tây vĩ tuyến 100 độ T Hoa Kì
 91. Địa lý 7: Hình 36.3 cho biết các kiểu khí hậu nào ở Bắc Mĩ chiếm diện tích lớn nhất Bài 36 SGK trang 114
 92. Địa lý 7: Xác định độ cao trung bình, sự phân bố của các dãy núi và cao nguyên của hệ thống Cooc di a
 93. Địa lý 7: Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của châu Mĩ Bài 36 SGK trang 113
 94. Địa lý 7: Hãy trình bày sự thay đổi trong phân bố dân cư Bắc Mĩ Bài 37 SGK trang 118
 95. Địa lý 7: Dựa hình 37.1 hãy lập bảng thống kê theo mẫu Bài 37 SGK trang 118
 96. Địa lý 7: Dựa hình 37.1 nêu một số thành phố lớn nằm trên hai dải siêu đô thị Bắc Mĩ Bài 37 SGK trang 118
 97. Địa lý 7: Tại sao ở miền Bắc và phía Tây dân cư lại thưa thớt Bài 37 SGK trang 117
 98. Địa lý 7: Dựa hình 38.2 trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ Bài 38 SGK trang 121
 99. Địa lý 7: Cho biết điều kiện làm nền nông nghiệp Hoa Kì và Canada phát triển trình độ cao Bài 38 SGK
 100. Địa lý 7: Trình bày sự phân bố một số sản phẩm trồng chọt và chăn nuôi ở Bắc Mĩ Bài 38 SGK trang 120
 101. Địa lý 7: Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ có ý nghĩa gì với các nước Bắc Mĩ Bài 39 SGK trang 124
 102. Địa lý 7: Liệt kê các ngành công nghiệp quan trọng ở Bắc Mĩ Bài 39 SGK trang 124
 103. Địa lý 7: Hãy cho biết vai trò của ngành dịch vụ dựa vào bảng số liệu Bài 39 SGK trang 124
 104. Địa lý 7: Dựa hình 39.1 hãy nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ Bài 39 SGK trang 122
 105. Địa lý 7: Hãy trình bày sự phát triển của các vành đai công nghiệp mới Bài 40 SGK trang 125
 106. Địa lý 7: Nêu tên các vùng công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì Bài 40 SGK trang 125
 107. Địa lý 7: Hãy so sánh đặc điểm khu vực Nam Mĩ và Bắc Mĩ trên châu Mĩ Bài 41 SGK trang 127
 108. Địa lý 7: Dựa hình 41.1 nêu đặc điểm địa hình của khu vực Nam Mĩ Bài 41 SGK trang 127
 109. Địa lý 7: Cho biết eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti nằm môi trường nào, loại gió thổi quanh năm Bài 41
 110. Địa lý 7: Hãy cho biết Trung và Nam Mĩ giáp với các biển và đại dương nào Bài 41 SGK trang 126
 111. Địa lý 7: Vì sao dải đất duyên hải phía Tây An-đét lại có hoang mạc Bài 42 SGK trang 130
 112. Địa lý 7: Trình bày các kiểu môi trường chính ở khu vực Trung và Nam Mĩ Bài 42 SGK trang 130
 113. Địa lý 7: Nêu tên các kiểu khí hậu ở Nam Mĩ và Trung Mĩ Bài 42 SGK trang 130
 114. Địa lý 7: Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào, nêu sự khác nhâu giữa khí hậu Bài 42 SGK trang 129
 115. Địa lý 7: Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ thế nào Bài 43 SGK trang 133
 116. Địa lý 7: Cho biết sự phân bố thưa thớt dân cư một số vùng tại châu Mĩ như thế nào Bài 43 SGK trang 133
 117. Địa lý 7: Những vấn đề xã hội nảy sinh do quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ là gì Bài 43 SGK
 118. Địa lý 7: Cho biết sự phân bố các đô thị từ 3 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mĩ khác gì với Bắc Mĩ