PDA

Xem bản đầy đủ : Địa lý lớp 6



 1. Địa lý 6: Vẽ hình tròn tượng trưng Trái Đất và điền tên Bài 1 SGK trang 8
 2. Địa lý 6: Trên địa cầu cách 10 độ vẽ được một kinh tuyến thì sẽ có tẩt cả bao nhiêu Bài 1 SGK trang 8
 3. Địa lý 6: Dựa hình 3 chỉ ra nửa kinh tuyến Bắc, nửa kinh tuyến Nam, vĩ tuyến Bắc Nam Bài 1 SGK trang 8
 4. Địa lý 6: Cho biết kinh tuyến đối diện kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ Bài 1 SGK trang 7
 5. Địa lý 6: Xác định trên quả địa cầu các đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc Bài 1 SGK trang 7
 6. Địa lý 6: Kể tên đường nối liền hai điểm cực Bắc và Nam trên địa bàn của quả địa cầu Bài 1 SGK trang 7
 7. Địa lý 6: Từ hình 2 cho biết độ dài bán kính và đường xích đạo của Trái Đất Bài 1 SGK trang 7
 8. Địa lý 6: Hình 1 hãy kể tên 8 hành tinh trong hệ mặt trời và vị trí của Trái Đất Bài 1 SGK trang 6
 9. Địa lý 6: Cho biết những công việc để vẽ được một bản đồ Bài 2 SGK trang 11
 10. Địa lý 6: Tại sao các nhà hàng hải thường dùng bản đồ có kinh tuyến, vĩ tuyến là đường thẳng Bài 2 SGK
 11. Địa lý 6: Cho biết bản đồ là gì và vai trò bản đồ trong giảng dạy, học tập Bài 2 SGK trang 11
 12. Địa lý 6: Hãy đưa ra những điểm khác nhau hình dạng của các đường kính, vĩ tuyến trong hình 5,6,7 Bài 2
 13. Địa lý 6: Bản đồ hình 5 khác hình 4 chỗ nào? Vì sao diện tích đảo Gron-len trên bản đồ gần bằng Nam Mĩ
 14. Địa lý 6: Trên bản đồ khoảng cách Hà Nội - Hải Phòng cách nhau 15cm, cho biết tỉ lệ bản đồ này Bài 3 SGK
 15. Địa lý 6: Dựa vào tỉ lệ bản đồ cho biết 5cm trên bản đồ ứng bao nhiêu km trên thực địa Bài 3 SGK trang 14
 16. Địa lý 6: Cho biết tỉ lệ của tờ bản đồ cho ta biết điều gì Bài 3 SGK trang 14
 17. Địa lý 6: Từ bản đồ hình 8 và 9 cho biết 1cm trên bản đồ ứng bao nhiêu km thực tế Bài 3 SGK trang 12
 18. Địa lý 6: Cho biết khoảng cách 1cm trên bản đồ tỉ lệ 1:2000000 bằng bao nhiêu km thực địa Bài 3 SGK
 19. Địa lý 6: Từ bản đồ hình 12 xác định tọa độ các điểm G, H Bài 4 SGK trang 17
 20. Địa lý 6: Trên quả địa cầu hãy tìm các điểm tọa độ địa lí: 80Đ-30N, 60T-40N Bài 4 SGK trang 17
 21. Địa lý 6: Trên hình 12 tìm các điểm có tọa độ 140 độ Đ - 0 độ và 120 độ Đ - 10 độ Nam Bài 4 SGK trang 17
 22. Địa lý 6: Hãy ghi tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên bản đồ hình 12 Bài 4 SGK trang 17
 23. Địa lý 6: Từ bản đồ hình 12 hãy cho biết hướng bay ở một số nước Đông Nam Á Bài 4 SGK trang 16
 24. Địa lý 6: Hãy tìm điểm C trên hình 11 và cho biết là điểm gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến nào
 25. Địa lý 6: Hình 16 giải thích tại sao người ta lại biết sườn nào dốc hơn Bài 5 SGK trang 19
 26. Địa lý 6: Cho biết người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ bằng các loại kí hiệu nào
 27. Địa lý 6: Tại sao trước khi xem bản đồ phải xem bản chú giải trước tiên Bài 5 SGK trang 19
 28. Địa lý 6: Dựa hình 16 cho biết mỗi lát cắt cách nhau bao nhiêu mét Bài 5 SGK trang 19
 29. Địa lý 6: Kể tên một số đối tượng địa lí biểu hiện bằng các loại kí hiệu: điểm, đường và diện tích Bài 5