PDA

Xem bản đầy đủ : Văn mẫu giải thích chứng minh 1. Giải thích “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” - Đoạn văn, bài văn giải thích chứng minh
 2. Giải thích câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” đoạn văn ngắn gọn và bài văn đầy đủ
 3. Giải thích câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”
 4. Giải thích câu “Học,học nữa, học mãi” đoạn văn giải thích ý nghĩa ngắn gọn và bài văn mẫu đầy đủ
 5. Giải thích câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công” đoạn văn ngắn gọn và bài văn đầy đủ
 6. Giải thích câu tục ngữ “Có chí thì nên” ngắn gọn và bài văn đầy đủ
 7. Giải thích “Ở hiền gặp lành” đoạn văn và bài văn giải thích câu tục ngữ
 8. Giải thích câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” ngắn gọn và đầy đủ
 9. Giải thích câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”
 10. Giải thích câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”
 11. Giải thích câu tục ngữ “Đói cho sạch rách cho thơm” hay nhất đầy đủ
 12. Giải thích câu tục ngữ “Học đi đôi với hành” hay nhất đầy đủ
 13. Giải thích khái niệm Tài và Đức: Có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài
 14. Giải thích suy nghĩ của em về “Khiêm tốn thật thà dũng cảm”
 15. Giải thích câu “Kẻ tám lạng người nửa cân” là gì chính xác
 16. Giải thích câu “Lời nói gói vàng” hay ngắn gọn
 17. Đoạn văn giải thích “Lời nói gói vàng” ngắn gọn hay nhất
 18. Giải thích câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” ngắn gọn và đầy đủ hay nhất
 19. Tự trọng là gì? Đoạn văn giải thích về Lòng tự trọng
 20. Lòng nhân ái là gì? Đoạn văn mẫu giải thích Lòng nhân ái yêu thương con người hay nhất ngắn gọn
 21. Lòng dũng cảm là gì? Đoạn văn giải thích về lòng dũng cảm
 22. Lòng khiêm tốn là gì? Đoạn văn giải thích lòng khiêm tốn ngắn gọn hay nhất
 23. Viết đoạn văn ngắn về An toàn giao thông hay nhất
 24. Lòng biết ơn là gì? Đoạn văn ngắn về lòng biết ơn
 25. Viết đoạn văn ngắn giải thích về Ô nhiễm môi trường là gì
 26. Giải thích ý nghĩa “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” là gì hay nhất
 27. Giải thích câu “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
 28. Giải thích quan niệm “Trời sinh voi trời sinh cỏ” có nghĩa gì ngắn gọn hay nhất
 29. Giải thích quan niệm “Đông con hơn nhiều của” nghĩa là gì ngắn gọn
 30. Giải thích quan niệm “Trọng nam khinh nữ” nghĩa là gì ngắn gọn hay nhất