PDA

Xem bản đầy đủ : Văn mẫu giải thích chứng minh 1. Giải thích “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” - Đoạn văn, bài văn giải thích chứng minh
 2. Giải thích câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” đoạn văn ngắn gọn và bài văn đầy đủ
 3. Giải thích câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”
 4. Giải thích câu “Học,học nữa, học mãi” đoạn văn giải thích ý nghĩa ngắn gọn và bài văn mẫu đầy đủ
 5. Giải thích câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công” đoạn văn ngắn gọn và bài văn đầy đủ
 6. Giải thích câu tục ngữ “Có chí thì nên” ngắn gọn và bài văn đầy đủ
 7. Giải thích “Ở hiền gặp lành” đoạn văn và bài văn giải thích câu tục ngữ
 8. Giải thích câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” ngắn gọn và đầy đủ
 9. Giải thích câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”
 10. Giải thích câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”
 11. Giải thích câu tục ngữ “Đói cho sạch rách cho thơm” hay nhất đầy đủ
 12. Giải thích câu tục ngữ “Học đi đôi với hành” hay nhất đầy đủ
 13. Giải thích khái niệm Tài và Đức: Có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài
 14. Giải thích suy nghĩ của em về “Khiêm tốn thật thà dũng cảm”
 15. Giải thích câu “Kẻ tám lạng người nửa cân” là gì chính xác
 16. Giải thích câu “Lời nói gói vàng” hay ngắn gọn
 17. Đoạn văn giải thích “Lời nói gói vàng” ngắn gọn hay nhất
 18. Giải thích câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” ngắn gọn và đầy đủ hay nhất
 19. Tự trọng là gì? Đoạn văn giải thích về Lòng tự trọng
 20. Lòng nhân ái là gì? Đoạn văn mẫu giải thích Lòng nhân ái yêu thương con người hay nhất ngắn gọn
 21. Lòng dũng cảm là gì? Đoạn văn giải thích về lòng dũng cảm
 22. Lòng khiêm tốn là gì? Đoạn văn giải thích lòng khiêm tốn ngắn gọn hay nhất
 23. Viết đoạn văn ngắn về An toàn giao thông hay nhất
 24. Lòng biết ơn là gì? Đoạn văn ngắn về lòng biết ơn
 25. Viết đoạn văn ngắn giải thích về Ô nhiễm môi trường là gì
 26. Giải thích ý nghĩa “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” là gì hay nhất
 27. Giải thích câu “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
 28. Giải thích quan niệm “Trời sinh voi trời sinh cỏ” có nghĩa gì ngắn gọn hay nhất
 29. Giải thích quan niệm “Đông con hơn nhiều của” nghĩa là gì ngắn gọn
 30. Giải thích quan niệm “Trọng nam khinh nữ” nghĩa là gì ngắn gọn hay nhất
 31. Giải thích “Rừng vàng biển bạc” nghĩa là gì hay nhất ngắn gọn
 32. Giải thích câu nói “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”
 33. Giải thích “Tiên học lễ hậu học văn” nghĩa là gì ngắn gọn dễ hiểu
 34. Giải thích ý nghĩa Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chính xác nhất
 35. Giải thích “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào” nghĩa là gì hay nhất
 36. Giải thích ý nghĩa câu “An cư lạc nghiệp” là gì hay nhất ngắn gọn
 37. Giải thích câu “Anh em như thể tay chân”
 38. Giải thích câu “Ai không có sẵn tiền trong túi cần phải có sẵn mật ngọt ở miệng”
 39. Giải thích câu “An toàn là bạn tai nạn là thù”
 40. Giải thích câu “Ăn vóc học hay” nghĩa là gì ngắn gọn hay nhất
 41. Giải thích câu “Ăn phải nhai nói phải nghĩ" nghĩa là gì
 42. Giải thích câu “Ăn trông nồi ngồi trông hướng”
 43. Giải thích câu “Ăn đơm nói đặt” nghĩa là gì
 44. Giải thích câu “Ăn cỗ đi trước lội nước đi sau” nghĩa là ià gì
 45. Giải thích câu “Ăn cây nào rào cây nấy” nghĩa là gì ngắn gọn chính xác
 46. Giải thích câu “Ăn cho mình, mặc cho người”
 47. Giải thích câu “Ăn như tằm ăn rỗi” nghĩa là gì
 48. Giải thích câu “Ăn chín uống sôi” nghĩa là gì
 49. Giải thích câu “Ăn bắc mặc nam” nghĩa là gì
 50. Giải thích câu “Ăn cháo đá bát” nghĩa là gì chính xác đầy đủ
 51. Giải thích câu “Ăn chọn nơi chơi chọn bạn” nghĩa là gì
 52. Giải thích câu “Muốn ăn thì lăn vào bếp” nghĩa là gì
 53. Giải thích câu “Ăn không nói có, ăn ốc nói mò” nghĩa là gì
 54. Giải thích câu “Ăn cơm trước kẻng” nghĩa là gì ngắn gọn hay nhất
 55. Giải thích câu “Ăn chậm nhai kỹ” nghĩa là gì hay nhất ngắn gọn
 56. Học ăn, học nói, học gói, học mở
 57. Giải thích câu “Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao” nghĩa là gì
 58. Giải thích câu “Bói ra ma, quét nhà ra rác” nghĩa là gì ngắn gọn hay nhất
 59. Giải thích câu “Buôn có bạn bán có phường”
 60. Đoạn văn giải thích câu “Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta” nghĩa là gì
 61. Giải thích câu “Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện” nghĩa là gì
 62. Bài văn giải thích câu “Bán anh em xa mua láng giềng gần” nghĩa là gì hay nhất
 63. Giải thích câu “Nói trước bước không qua” nghĩa là gì
 64. Giải thích câu ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng
 65. Giải thích câu Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao hay nhất
 66. Giải thích câu “Cá không ăn muối cá ươn” theo sinh học nghĩa là gì hay nhất
 67. Bài văn giải thích câu “Có tài mà không có đức là người vô dụng”
 68. Giải thích câu Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
 69. Giải thích câu “Cưa sừng làm nghé” nghĩa là gì hay nhất
 70. Giải thích câu “Cưỡi ngựa xem hoa” nghĩa là gì hay nhất
 71. Giải thích câu “Nhàn cư vi bất thiện” nghĩa là gì
 72. Giải thích câu “Nước mưa là cưa trời” nghĩa là gì
 73. Giải thích câu “Cần cù bù thông minh” ngắn gọn hay nhất
 74. Giải thích câu “Bình cũ rượu mới” nghĩa là gì hay nhất
 75. Giải thích câu “Của bền tại người” nghĩa là gì
 76. Giải thích nghị luận câu “Dù ai đi ngược về xuôi /Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba” nghĩa là gì
 77. Giải thích câu “Dù ai nói ngả nói nghiêng / Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” nghĩa là gì
 78. Giải thích câu “Dốt đến đâu học lâu cũng biết”
 79. Giải thích câu nói “Hạnh phúc là đấu tranh” nghĩa là gì
 80. Chứng minh rằng “Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta” ngắn gọn hay nhất
 81. Chứng minh câu tục ngữ “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng” đầy đủ hay nhất
 82. Chứng minh câu tục ngữ “Có chí thì nên” ngắn gọn hay nhất
 83. Chứng minh câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” ngắn gọn hay nhất
 84. Chứng minh câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” ngắn gọn hay nhất
 85. Chứng minh câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim” ngắn gọn hay nhất
 86. Chứng minh câu tục ngữ “Đói cho sạch rách cho thơm”
 87. Chứng minh câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” ngắn gọn hay nhất
 88. Chứng minh câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên” ngắn gọn hay nhất
 89. Chứng minh câu tục ngữ “ Đi một ngày đàng học một sàng khôn”
 90. Chứng minh câu “Học đi đôi với hành” ngắn gọn hay nhất