Conversation Between eldorado and Kin Trần

4 Tin Nhắn Nhanh

  1. mình có làm gì PS đâu toàn xài paint tool SAI không à
  2. Tưởng bạn biết chứ bạn sài ps j?
  3. mình không biết nữa tại mình ko xài CS
  4. Bác cho t hỏi là tôi đang sài cs3 down cs6 về sài mà ko cần gỡ bỏ cs3 đc ko?
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4