Conversation Between Ku Chì and dieulinhnguyen

2 Tin Nhắn Nhanh

  1. a vẫn khỏe còn e thì sao, lâu rồi k thấy e lên d2
  2. tên chủ trì đàu trọc lác hơi bị thôi tha
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2