Conversation Between huongbien198 and LTC007

2 Tin Nhắn Nhanh

  1. Chào bạn, hân hạnh được làm quen. Hiện tôi đang công tác tại Cà Mau.
  2. Anh đang làm việc ở đâu?
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2