Conversation Between Ku Chì and mit

4 Tin Nhắn Nhanh

  1. So rì bác Chì ơi, có cái nick để lấy le chứ có vào đó đâu. Chịu khó P.M. cho mình nếu cần nhé!
  2. cho cái yahoo gì ad cả năm chưa thấy ad lại
  3. Hân hạnh làm quen với bác Ku Chì, nick của mình là hungho101@yahoo.com.
  4. bác mit đây ah...có yahoo k làm wen nhá........nguyenduybl...hjhj
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4