Conversation Between Ku Chì and forgetmenot

5 Tin Nhắn Nhanh

  1. Anh khỏe kg?
  2. trùi ui nhìn thấy thèm gê,sáng giờ a bệnh nằm 1 chổ nên k bit e gơi,hjhj
  3. Ăn sáng nè:

  4. thank 4get nhá,hoa đẹp lắm,đặc biệc là hình trái tim á
  5. 4get mang hoa cho anh trang trí nhà nhé:

Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5