Conversation Between Nghiên Nghiên and VSupport

6 Tin Nhắn Nhanh

  1. trời ạ, e vừa gửi lời kết bạn qa skype của a, a xem chấp nhận dùm e đi
  2. Màu đen là ban nick đó em
  3. E có gửi lời kết bạn qa skype cho a đó nhe
  4. A xem set chức năng ban nick vi phạm mà có dấu gạch tài khoản đi a.
    E ban nick nó ko gạch nên ko bít là tk có bị khóa chưa nữa
  5. A qua face e nói cái này cái
  6. a on skype gấp
Showing Visitor Messages 1 to 6 of 6