+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 2/9 Đầu 1234 ... cuối
Xếp bài từ 31 tới 60 trên 249

Diễn Đàn: Địa lý lớp 12

Hướng dẫn làm bài tập địa lý lớp 12

 1. Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước,...

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 38 trang 174 sgk Địa Lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:58 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:58 PM Tới bài mới nhất
 2. Địa lí 12: Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ,..

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 38 trang 175 sgk Địa Lí 12: Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, Trung du và miền núi...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:56 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:56 PM Tới bài mới nhất
 3. Địa lí 12: Đọc bản đồ Hành chính Việt Nam và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy phân tích ý nghĩa

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 37 trang 167 sgk Địa Lí 12: Đọc bản đồ Hành chính Việt Nam và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy phân tích ý...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:50 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:50 PM Tới bài mới nhất
 4. Địa lí 12: Đọc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các vùng đất badan và đối chiếu với các vùng phân bố

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 37 trang 168 sgk Địa Lí 12: Đọc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các vùng đất badan và đối chiếu với các...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:49 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:49 PM Tới bài mới nhất
 5. Địa lí 12: Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12: Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:46 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:46 PM Tới bài mới nhất
 6. Địa lí 12: Hãy trình bày các điều kiện (tự nhiên,kinh tế - xã hội) đối với sự phát triển cây cà phê

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12: Hãy trình bày các điều kiện (tự nhiên,kinh tế - xã hội) đối với sự phát triển cây cà phê...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:43 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:43 PM Tới bài mới nhất
 7. Địa lí 12: Tại sao trong khai thác rừng Ở Tây Nguyên, cần hết sức chứ trọng khai thác đi đôi với tu bổ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12: Tại sao trong khai thác rừng Ở Tây Nguyên, cần hết sức chứ trọng khai thác đi đôi với tu...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:42 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:42 PM Tới bài mới nhất
 8. Địa lí 12: Hãy chứng minh rằng thế mạnh về thuỷ điện của Tây Nguyên đang dược phát huy và điều này

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 37 trang 173 sgk Địa Lí 12: Hãy chứng minh rằng thế mạnh về thuỷ điện của Tây Nguyên đang dược phát huy và điều này...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:41 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:41 PM Tới bài mới nhất
 9. Địa lí 12: Việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ so với Bắc Trung Bộ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 36 trang 163 sgk Địa Lí 12: Việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ so với Bắc Trung Bộ...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:32 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:32 PM Tới bài mới nhất
 10. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Giao thông vận tải các tuyến đường bộ, đường sắt chủ yếu, các cảng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 36 trang 165 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Giao thông vận tải các tuyến đường bộ, đường sắt chủ yếu,...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:31 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:31 PM Tới bài mới nhất
 11. Địa lí 12: Vấn đề lương thực, thực phẩm trong vùng được giải quyết bằng cách nào? Khả năng giải quyết

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 36 trang 166 sgk Địa Lí 12: Vấn đề lương thực, thực phẩm trong vùng được giải quyết bằng cách nào? Khả năng giải...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:27 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:27 PM Tới bài mới nhất
 12. Địa lí 12: Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 36 trang 166 sgk Địa Lí 12: Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:21 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:21 PM Tới bài mới nhất
 13. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nạm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 35 trang 155 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nạm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:17 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:17 PM Tới bài mới nhất
 14. Địa lí 12: Tại sao có thể nói: sự hình thành cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp góp phần

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 35 trang 156 sgk Địa Lí 12: Tại sao có thể nói: sự hình thành cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp góp phần tạo thế...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:15 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:15 PM Tới bài mới nhất
 15. Địa lí 12L Hãy phân tích những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12: Hãy phân tích những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ? Vùng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:13 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:13 PM Tới bài mới nhất
 16. Địa lí 12: Tại sao nói: việc phát triển cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12: Tại sao nói: việc phát triển cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững ở...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:12 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:12 PM Tới bài mới nhất
 17. Địa lsi 12: Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của các trung tâm công nghiệp Thanh Hoá, Vinh, Huế

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của các trung tâm công nghiệp Thanh Hoá, Vinh,...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:10 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:10 PM Tới bài mới nhất
 18. Địa lí 12: Tại sao việc phát triển cơ-sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 35 trang 160 sgk Địa Lí 12: Tại sao việc phát triển cơ-sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:09 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:09 PM Tới bài mới nhất
 19. Địa lí 12: Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. So sánh tốc độ tăng trưởng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12: Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. Só sánh tốc độ tăng trưởng của...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:05 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:05 PM Tới bài mới nhất
 20. Địa lí 12: Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12: Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét. Đồng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:03 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:03 PM Tới bài mới nhất
 21. Địa lí 12: Trên cơ sở xử lí số liệu đã cho, phân tích và giải thích mối quan hệ giữa dân số

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12: Trên cơ sở xử lí số liệu đã cho, phân tích và giải thích mối quan hệ giữa dân số với việc...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:00 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 08:00 PM Tới bài mới nhất
 22. Địa lí 12:Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết. Từ năm 1995 đến...

  Started by mikobum, 19-07-2018 07:57 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 07:57 PM Tới bài mới nhất
 23. Địa lí 12: Hãy kể tên 10 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) thuộc Đồng bằng sông Hồng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 33 trang 150 sgk Địa Lí 12: Hãy kể tên 10 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) thuộc Đồng bằng sông Hồng....

  Started by mikobum, 19-07-2018 07:53 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 07:53 PM Tới bài mới nhất
 24. Địa lí 12: Dựa vào sơ đồ hình 33.1 (SGK), hãy trình bày các thế mạnh của Đồng bằng sông Hồng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 33 trang 150 sgk Địa Lí 12: Dựa vào sơ đồ hình 33.1 (SGK), hãy trình bày các thế mạnh của Đồng bằng sông Hồng....

  Started by mikobum, 19-07-2018 07:51 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 07:51 PM Tới bài mới nhất
 25. Địa lí 12: Hãy phân tích sức ép về dân số đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 33 trang 151 sgk Địa Lí 12: Hãy phân tích sức ép về dân số đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 07:50 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 07:50 PM Tới bài mới nhất
 26. Địa lí 12: Các hạn chế đã ảnh huởng như thế nào đối với việc phát triển kinh tế - xã hội

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 33 trang 151 sgk Địa Lí 12: Các hạn chế đã ảnh huởng như thế nào đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở...

  Started by mikobum, 19-07-2018 07:49 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 07:49 PM Tới bài mới nhất
 27. Địa lí 12: Dựa vào biểu đồ hình 33.2 (SGK), hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 33 trang 152 sgk Địa Lí 12: Dựa vào biểu đồ hình 33.2 (SGK), hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

  Started by mikobum, 19-07-2018 07:47 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 07:47 PM Tới bài mới nhất
 28. Địa lí 12: Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ Cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 33 trang 153 sgk Địa Lí 12: Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ Cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng? Cơ cấu...

  Started by mikobum, 19-07-2018 07:46 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 07:46 PM Tới bài mới nhất
 29. Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đổng bằng sông Hồng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 33 trang 153 sgk Địa Lí 12: Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đổng bằng sông...

  Started by mikobum, 19-07-2018 07:45 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 07:45 PM Tới bài mới nhất
 30. Địa lí 12: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hổng diễn ra như thế nào

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 33 trang 153 sgk Địa Lí 12: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hổng diễn ra như thế nào? Nêu...

  Started by mikobum, 19-07-2018 07:43 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 07:43 PM Tới bài mới nhất


+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 2/9 Đầu 1234 ... cuối