+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 3/9 Đầu 12345 ... cuối
Xếp bài từ 61 tới 90 trên 249

Diễn Đàn: Địa lý lớp 12

Hướng dẫn làm bài tập địa lý lớp 12

 1. Địa lí 12: Hãy nêu đặc điểm của mỗi miền địa lí tự nhiên, những thuận lợi và khó khăn

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 12 trang 55 sgk Địa Lí 12 Hãy nêu đặc điểm của mỗi miền địa lí tự nhiên. Những thuận lợi và khó khăn trong việc sử...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:57 AM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 11:57 AM Tới bài mới nhất
 2. Địa lí 12: Điền nội dung thích hợp vào bảng sau bài 12 trang 55 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 12 trang 55 sgk Địa Lí 12 Điền nội dung thích hợp vào bảng sau Nước ta có các đai cao sau: Đai nhiệt đới gió mùa...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:59 AM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 11:59 AM Tới bài mới nhất
 3. Địa lí 12: Lập bảng nêu các thế mạnh về tài nguyên và hạn chế đối với phát triển kinh tế - xã hội

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 12 trang 55 sgk Địa Lí 12 Lập bảng nêu các thế mạnh về tài nguyên và hạn chế đối với phát triển kinh tế - xã...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:01 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:01 PM Tới bài mới nhất
 4. Địa lí 12: Dựa vào hình 12 (SGK) và các kiến thức đã học, hãy xác định phạm vi ba miền địa lí tự nhiên

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 12 trang 52 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào hình 12 (SGK) và các kiến thức đã học, hãy xác định phạm vi ba miền địa lí...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:02 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:02 PM Tới bài mới nhất
 5. Địa lí 12: Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 12 trang 51 sgk Địa Lí 12 : Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao? Thiên nhiên phân hoá...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:03 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:03 PM Tới bài mới nhất
 6. Địa lí 12: Nêu các loại tài nguyên khác cần sử dụng hợp lí và bảo vệ bài 14 trang 61 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12 : Nêu các loại tài nguyên khác cần sử dụng hợp lí và bảo vệ Các loại tài nguyên khoáng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:04 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:04 PM Tới bài mới nhất
 7. Địa lí 12: Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệ đất ở

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:05 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:05 PM Tới bài mới nhất
 8. Địa lí 12: Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12 : Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta. Các biện...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:06 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:06 PM Tới bài mới nhất
 9. Địa lí 12: Hãy cho biết khả năng khai thác và yêu cầu bảo vệ đối với các loại tài nguyên

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12 : Hãy cho biết khả năng khai thác và yêu cầu bảo vệ đối với các loại tài nguyên...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:07 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:07 PM Tới bài mới nhất
 10. Địa li 12: Hãy nêu các biện pháp nhằm đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu các biện pháp nhằm đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước....

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:09 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:09 PM Tới bài mới nhất
 11. Địa lí 12: Hãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nước ta và nêu các biện pháp bảo vệ đất

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 60 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nước ta. Nêu các biện pháp bảo vệ...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:10 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:10 PM Tới bài mới nhất
 12. Địa lí 12: Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh vật của nước ta

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 60 sgk Địa Lí 12 : Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh vật của nước ta?...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:11 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:11 PM Tới bài mới nhất
 13. Địa lí 12: Nguyên nhân nào đã làm suy giảm số lương loàỉ động, thực vật tự nhiên

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 59 sgk Địa Lí 12 : Nguyên nhân nào đã làm suy giảm số lương loàỉ động, thực vật tự nhiên? Nước ta có...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:14 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:14 PM Tới bài mới nhất
 14. Địa lí 12: Sự suy giảm đa dạng sinh vật của nước ta biểu hiện ở những mặt nào

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 59 sgk Địa Lí 12 : sự suy giảm đa dạng sinh vật của nước ta biểu hiện ở những mặt nào? Sinh vật Việt...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:17 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:17 PM Tới bài mới nhất
 15. Địa lí 12: Nhận xét về biến động diện tích rừng qua giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 - 2006

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 58 sgk Địa Lí 12 : Nhận xét về biến động diện tích rừng qua giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 - 2006....

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:20 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:20 PM Tới bài mới nhất
 16. Địa lí 12: Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 15 trang 65 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường....

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:22 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:22 PM Tới bài mới nhất
 17. Địa lí 12: Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán ở nước ta. Cần làm gì để giảm nhẹ tác hại

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 15 trang 65 sgk Địa Lí 12 : Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán ở nước ta. Cần làm gì để giảm nhẹ tác...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:23 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:23 PM Tới bài mới nhất
 18. Địa lí 12: Hãy cho biết thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở Việt Nam và biện pháp phòng chống bão

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 15 trang 65 sgk Địa Lí 12 : Hãy cho biết thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở Việt Nam và biện pháp phòng chống...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:25 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:25 PM Tới bài mới nhất
 19. Địa lí 12: Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta là gì? Vì sao?

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 15 trang 65 sgk Địa Lí 12 : Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta là gì? Vì sao? Do các hoạt động của con...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:26 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:26 PM Tới bài mới nhất
 20. Địa lí 12: Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 64 sgk Địa Lí 12 : Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam?...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:27 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:27 PM Tới bài mới nhất
 21. Địa lí 12: Ở nước ta, lũ quét thường xảy ra ở những vùng nào và vào thời gian nào trong năm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 64 sgk Địa Lí 12 : Ở nước ta, lũ quét thường xảy ra ở những vùng nào và vào thời gian nào trong năm?...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:28 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:28 PM Tới bài mới nhất
 22. Địa lí 12: Vùng đồng bằng nào ở nước ta hay bị ngập lụt? Vì sao?

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 63 sgk Địa Lí 12 : Vùng đồng bằng nào ở nước ta hay bị ngập lụt? Vì sao? Nước ta ngày nay các hệ...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:29 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:29 PM Tới bài mới nhất
 23. Địa lí 12: Dựa vào hình 9.3, hãy nhận xét về hướng di chuyển và tần suất của bão vào Việt Nam

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 62 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào hình 9.3, hãy nhận xét về hướng di chuyển và tần suất của bão vào Việt...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:30 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:30 PM Tới bài mới nhất
 24. Địa lí 12: Hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm ở môi trường đô thị và nông thôn

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 62 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm ở môi trường đô thị và nông thôn. Hàng ngàn đời...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:32 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:32 PM Tới bài mới nhất
 25. Địa lí 12: Hãy nêu nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái môi trường và các biểu hiện của tình trạng này

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 62 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái môi trường và các biểu hiện của...

  Started by mikobum, 19-07-2018 12:33 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 12:33 PM Tới bài mới nhất
 26. Địa lsi 12: Vì sao phải thực hiện phân bố dân cư cho hợp lí

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 16 trang 72 sgk Địa Lí 12 : Vì sao phải thực hiện phân bố dân cư cho hợp lí? Nêu một số phương hướng và biện pháp đã...

  Started by mikobum, 19-07-2018 02:20 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 02:20 PM Tới bài mới nhất
 27. Địa lí 12: Tại sao ở nước ta hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 16 trang 72 sgk Địa Lí 12 : Tại sao ở nước ta hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm, nhưng quy mô dân số...

  Started by mikobum, 19-07-2018 02:21 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 02:21 PM Tới bài mới nhất
 28. Địa lí 12: Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 16 trang 72 sgk Địa Lí 12 : Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội và...

  Started by mikobum, 19-07-2018 02:23 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 02:23 PM Tới bài mới nhất
 29. Địa lí 12: Hãy nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không hợp lí

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 16 trang 71 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không hợp lí. Dân số nước ta ngày càng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 02:24 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 02:24 PM Tới bài mới nhất
 30. Địa lí 12: Từ bảng 16.3 (SGK), hãy so sánh và cho nhận xét vẻ sự thay đổi tỉ trọng dân số

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 16 trang 71 sgk Địa Lí 12 : Từ bảng 16.3 (SGK), hãy so sánh và cho nhận xét vẻ sự thay đổi tỉ trọng dân số...

  Started by mikobum, 19-07-2018 02:25 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 02:25 PM Tới bài mới nhất


+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 3/9 Đầu 12345 ... cuối