+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 4/9 Đầu ... 23456 ... cuối
Xếp bài từ 91 tới 120 trên 249

Diễn Đàn: Địa lý lớp 12

Hướng dẫn làm bài tập địa lý lớp 12

 1. Địa lí 12: Hãy xác định các trung tâm công nghiệp chính và cơ cấu của mỗi trung tâm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: Quan sát bản đồ công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy xác định các...

  Started by mikobum, 19-07-2018 05:28 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 05:28 PM Tới bài mới nhất
 2. Địa lí 12: Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp? Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp,...

  Started by mikobum, 19-07-2018 05:22 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 05:22 PM Tới bài mới nhất
 3. Địa lí 12: So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta. Các hình thức tổ chức lãnh...

  Started by mikobum, 19-07-2018 05:21 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 05:21 PM Tới bài mới nhất
 4. Địa lí 12: Hãy giải thích tại sao TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: Căn cứ vào kiến thức đã có, vào bản đồ Công nghiệp chung (hay Atlat Địa lí Việt Nam), hãy...

  Started by mikobum, 19-07-2018 05:20 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 05:20 PM Tới bài mới nhất
 5. Địa lí 12: Hãy trình bày vê tài nguyên than của nước ta (các loại, trữ lượng, phân bố)

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 27 trang 118 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào bản đồ khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã...

  Started by mikobum, 19-07-2018 04:09 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 04:09 PM Tới bài mới nhất
 6. Địa lí 12: Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp điện lực

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 27 trang 121 sgk Địa Lí 12 : Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp điện...

  Started by mikobum, 19-07-2018 04:07 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 04:07 PM Tới bài mới nhất
 7. Địa lí 12: Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 27 trang 122 sgk Địa Lí 12 : Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công...

  Started by mikobum, 19-07-2018 04:06 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 04:06 PM Tới bài mới nhất
 8. Địa lí 12: Dựa vào bảng 27.1 (SGK), hãy nêu các vùng phân bố chủ yếu của từng phân ngành và giải thích

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào bảng 27.1 (SGK), hãy nêu các vùng phân bố chủ yếu của từng phân ngành và...

  Started by mikobum, 19-07-2018 04:05 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 04:05 PM Tới bài mới nhất
 9. Địa lí 12: Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi1 bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12 : Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta? Nước ta...

  Started by mikobum, 19-07-2018 04:04 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 04:04 PM Tới bài mới nhất
 10. Địa lí 12: Hãy xác định các nhà máy thuỷ điện lớn nhất của nước ta trên bản đồ (lược đồ) và giải thích

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12 : Hãy xác định các nhà máy thuỷ điện lớn nhất của nước ta trên bản đồ (lược đồ) và giải...

  Started by mikobum, 19-07-2018 04:02 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 04:02 PM Tới bài mới nhất
 11. Địa lí 12: Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp thực phẩm: cơ sở nguyên liệụ, tình hình sản xuất và phân bố

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 27 trang 124 sgk Địa Lí 12 : Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp thực phẩm: cơ sở nguyên liệụ, tình hình sản xuất và...

  Started by mikobum, 19-07-2018 04:01 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 04:01 PM Tới bài mới nhất
 12. Địa lí 12: Quan sát biểu đồ hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 26 trang 114 sgk Địa Lí 12 : Quan sát biểu đồ hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của...

  Started by mikobum, 19-07-2018 04:00 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 04:00 PM Tới bài mới nhất
 13. Địa lí 12: Dựa vào hình SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy trình bày sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 26 trang 116 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào hình SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy trình bày sự phân hoá lãnh thổ...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:54 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:54 PM Tới bài mới nhất
 14. Địa lí 12: Chứng minh rằng cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12 : Chứng minh rằng cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng. Nước ta là một...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:53 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:53 PM Tới bài mới nhất
 15. Địa lí 12: Tại sao cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12 : Tại sao cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch? Ngành công nghiệp nước...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:48 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:48 PM Tới bài mới nhất
 16. Địa li 12: Chứng minh rằng ngành công nghiệp của nước ta có sự phân hoá về mặt lãnh thổ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12: Chứng minh rằng ngành công nghiệp của nước ta có sự phân hoá về mặt lãnh thổ. Tại sao lại...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:47 PM
  dai li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:47 PM Tới bài mới nhất
 17. Địa lí 12: Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 26 trang 117 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta. Nền công...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:46 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:46 PM Tới bài mới nhất
 18. Địa lí 12: Hãy trình bày các đặc điểm chủ yếu của một vùng nông nghiệp (ví dụ Đồng bằng sông Hồng).

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 25 trang 106 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào bảng tóm tắt, đối chiếu với bản đổ Địa lí tự nhiên Việt Nam, bản đồ Nông...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:44 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:44 PM Tới bài mới nhất
 19. Địa lí 12: Đọc bảng 25.2 (SGK) theo hàng ngang, hãy nêu đặc điểm phân bố sản xuất lúa gạo và thuỷ sản

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 25 trang 110 sgk Địa Lí 12 : Đọc bảng 25.2 (SGK) theo hàng ngang, hãy nêu đặc điểm phân bố sản xuất lúa gạo và...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:42 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:42 PM Tới bài mới nhất
 20. Địa lí 12: Hãy giải thích tại sao kinh tế trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12 : Quan sát hình 25 (SGK) và kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao kinh tế trang...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:40 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:40 PM Tới bài mới nhất
 21. Địa lí 12: Hãy lấy ví dụ chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên tạo ra nền chung của sự phân hóa lãnh thổ

  Hướng dẫn trả lời câu 1 bài bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12 : Hãy lấy ví dụ chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên tạo ra nền chung của sự phân hóa...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:39 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:39 PM Tới bài mới nhất
 22. Địa li 12: Hãy tìm sự khác nhau trong chuyện môn hoá nông nghiệp

  Hướng dẫn trả lời câu 2 bài bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12 : Hãy tìm sự khác nhau trong chuyện môn hoá nông nghiệp - Trung du và miền núi Bắc Bộ với...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:38 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:38 PM Tới bài mới nhất
 23. Địa lí 12: Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến

  Hướng dẫn trả lời câu 3 bài bài 25 trang 111 sgk Địa Lí 12 : Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kết hợp với công nghiệp chế...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:36 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:36 PM Tới bài mới nhất
 24. Địa lí 12: Do có các điểu kiện thuận lợi nào mà Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 24 trang 103 sgk Địa Lí 12 : Do có các điểu kiện thuận lợi nào mà Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:34 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:34 PM Tới bài mới nhất
 25. Địa lí 12: Hãy tìm các ví dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa kinh tế và sinh thái to lớn của rừng và vai trò

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 24 trang 104 sgk Địa Lí 12 : Hãy tìm các ví dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa kinh tế và sinh thái to lớn của rừng và...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:33 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:33 PM Tới bài mới nhất
 26. Địa lí 12: Dựa vào bài 14, hãy nêu các con số chứng minh rừng nước ta bị suy thoái nhiều

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 24 trang 104 sgk Địa Lí 12 Dựa vào bài 14, hãy nêu các con số chứng minh rừng nước ta bị suy thoái nhiều và đã...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:32 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:32 PM Tới bài mới nhất
 27. Địa lí 12: Hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái tài nguyên rừng của nước ta

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 24 trang 104 sgk Địa Lí 12 Hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái tài nguyên rừng của nước ta. Nước...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:30 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:30 PM Tới bài mới nhất
 28. Địa lí 12: Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 24 trang 105 sgk Địa Lí 12 Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:29 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:29 PM Tới bài mới nhất
 29. Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu 24.2 (SGK) và các tài liệu tham khảo, hãy so sánh nghề nuôi tôm

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 24 trang 105 sgk Địa Lí 12 Dựa vào bảng số liệu 24.2 (SGK) và các tài liệu tham khảo, hãy so sánh nghề nuôi tôm ở...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:28 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:28 PM Tới bài mới nhất
 30. Địa lí 12: Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề để phát triển vốn rừng ở nước ta

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 24 trang 105 sgk Địa Lí 12 Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề để phát triển vốn rừng ở nước ta...

  Started by mikobum, 19-07-2018 03:26 PM
  dia li 12
  • 0
  19-07-2018, 03:26 PM Tới bài mới nhất


+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 4/9 Đầu ... 23456 ... cuối