+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 9/9 Đầu ... 789
Xếp bài từ 241 tới 249 trên 249

Diễn Đàn: Địa lý lớp 12

Hướng dẫn làm bài tập địa lý lớp 12

 1. Địa lí 12: Giai đoạn tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì? Câu 3 bài 4 SGK địa lí 12

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 4 trang 23 sgk Địa Lí 12 : Giai đoạn tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì? Việt Nam đã trải qua những giai...

  Started by mikobum, 18-07-2018 09:31 PM
  dia li 12
  • 0
  18-07-2018, 09:31 PM Tới bài mới nhất
 2. Địa lí 12: Hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển Bài 2 SGK 12

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 2 trang 13 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết...

  Started by mikobum, 18-07-2018 09:28 PM
  dia li 12
  • 0
  18-07-2018, 09:28 PM Tới bài mới nhất
 3. Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm những bộ phận nào

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 2 trang 13 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm những...

  Started by mikobum, 18-07-2018 09:26 PM
  dia li 12
  • 0
  18-07-2018, 09:26 PM Tới bài mới nhất
 4. Địa Lí 12 : Hãy kể tên một số cửa khẩu quan trọng trên đường biên giới với các nước Bài 2 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 2 trang 14 sgk Địa Lí 12 : Hãy kể tên một số cửa khẩu quan trọng trên đường biên giới với các nước Trung Quốc,...

  Started by mikobum, 18-07-2018 09:24 PM
  dia li 12
  • 0
  18-07-2018, 09:24 PM Tới bài mới nhất
 5. Địa Lí 12 : Vì sao nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ Bài 2 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 2 trang 16 sgk Địa Lí 12 : Vì sao nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ?...

  Started by mikobum, 18-07-2018 09:22 PM
  dia li 12
  • 0
  18-07-2018, 09:22 PM Tới bài mới nhất
 6. Địa lí 12: Hãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta trên bản đồ các nước Đông Nam Á Bài 2

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1bài 2 trang 17 sgk Địa Lí 12 : Hãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta trên bản đồ các nước Đông Nam Á...

  Started by mikobum, 18-07-2018 09:17 PM
  dia li 12
  • 0
  18-07-2018, 09:17 PM Tới bài mới nhất
 7. Địa lý 12: Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam Bài 2 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 2 trang 17 sgk Địa Lí 12 : Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta đã biết Việt Nam nằm...

  Started by mikobum, 18-07-2018 09:11 PM
  dia ly 12
  • 0
  18-07-2018, 09:11 PM Tới bài mới nhất
 8. Địa li 12: Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào Bài 1 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 1 trang 11 sgk Địa Lí 12 : Hãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta. Trong bài 1 chúng ta...

  Started by mikobum, 18-07-2018 09:07 PM
  dia ly 12
  • 0
  18-07-2018, 09:07 PM Tới bài mới nhất
 9. Địa lí 12: Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào Bài 1 SGK trang 11

  ĐỊA LÍ 12: Hãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta.?Câu hỏi 2 bài 1 trang 11 sgk Địa Lí 12 Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2...

  Started by mikobum, 18-07-2018 09:04 PM
  dia ly 12
  • 0
  18-07-2018, 09:04 PM Tới bài mới nhất


+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 9/9 Đầu ... 789