+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 1/9 123 ... cuối
Xếp bài từ 1 tới 30 trên 245

Diễn Đàn: Địa lý lớp 8

HƯớng dẫn giải bài tập địa lý lớp 8 trong SGK

 1. Địa lí 8: Hãy xác định trên hình 43.1 phạm vi lãnh thổ của miền này, chỉ rõ các khu vực

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 giữa bài 43 SGK trang 148 địa lí 8: Hãy xác định trên hình 43.1 phạm vi lãnh thổ của miền này, chỉ rõ các khu vực Tây...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:53 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:53 AM Tới bài mới nhất
 2. Địa lí 8: Vì sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh giá

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 giữa bài 43 SGK trang 148 địa lí 8: Vì sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:52 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:52 AM Tới bài mới nhất
 3. Địa lí 8: Vì sao mùa khô ở miền Nam diễn ra gay gắt hơn so với hai miền phía bắc

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 giữa bài 43 SGK trang 148 địa lí 8: Vì sao mùa khô ở miền Nam diễn ra gay gắt hơn so với hai miền phía bắc? Các em đã...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:51 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:51 AM Tới bài mới nhất
 4. Địa lí 8: Tìm trên hình 43.1 những đỉnh núi cao trên 2000m Địa lí 8 bài 42 trang 145 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 giữa bài 42 SGK trang 145 địa lí 8: Tìm trên hình 43.1 những đỉnh núi cao trên 2000m (Ngọc Linh 2598m, Vọng Phu 2051m,...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:50 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:50 AM Tới bài mới nhất
 5. Địa li 8: So sánh với đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long có những nét khác biệt cơ bản nào

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 giữa bài 43 SGK trang 150 địa lí 8: So sánh với đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long có những nét khác biệt cơ bản nào? ...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:48 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:48 AM Tới bài mới nhất
 6. Địa li 8: Hãy nêu một số vùng chuyên canh lớn về lúa gạo, cao su, cà phê, cây ăn quả…

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 giữa bài 43 SGK trang 150 địa lí 8: Hãy nêu một số vùng chuyên canh lớn về lúa gạo, cao su, cà phê, cây ăn quả… ở miền...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:47 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:47 AM Tới bài mới nhất
 7. Địa lí 8: Đặc trưng khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là gì

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 42 SGK trang 147 địa lí 8: Đặc trưng khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là gì? Các em đã được học về đặc trưng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:46 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:46 AM Tới bài mới nhất
 8. Địa lí 8: Trình bày những tài nguyên chính của miền Địa lí trang 147 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 43 SGK trang 151 địa lí 8: Trình bày những tài nguyên chính của miền? Các em đã được học về sự đa dạng và phong phú...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:45 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:45 AM Tới bài mới nhất
 9. Địa lí 8: Lập bảng so sánh ba miền tự nhiên Việt Nam theo mẫu

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 42 SGK trang 147 địa lí 8: Lập bảng so sánh ba miền tự nhiên Việt Nam theo mẫu? Các em đã được học nhiều về đặc điểm...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:43 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:43 AM Tới bài mới nhất
 10. Địa lí 8: Dựa trên hình 42.1 xác định vị trí và giới hạn của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 giữa bài 42 SGK trang 144 địa lí 8: Dựa trên hình 42.1 xác định vị trí và giới hạn của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ? Các...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:42 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:42 AM Tới bài mới nhất
 11. Địa lí 8: cho biết những dãy nào đây núi, những sông lớn nào có hướng tây bắc – đông nam

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 giữa bài 42 SGK trang 144 địa lí 8: Hãy quan sát hình 42.1 và cho biết những dãy nào dãy núi, những sông lớn nào có hướng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:41 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:41 AM Tới bài mới nhất
 12. Địa lí 8: Hãy giải thích tại sao ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ mùa đông lại ngắn hơn và ấm hơn miền Bắc

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 giữa bài 42 SGK trang 144 địa lí 8: Hãy giải thích tại sao ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ mùa đông lại ngắn hơn và ấm hơn...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:40 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:40 AM Tới bài mới nhất
 13. Địa lí 8: Qua hình 42.2, em có nhận xét gì về chế độ mưa của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 giữa bài 42 SGK trang 145 địa lí 8: Qua hình 42.2, em có nhận xét gì về chế độ mưa của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ? ...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:38 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:38 AM Tới bài mới nhất
 14. Địa lí 8: Hãy nêu giá trị tổng hợp của hồ Hòa Bình Địa lí 8 bài 42 trang 145 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 giữa bài 42 SGK trang 146 địa lí 8: Hãy nêu giá trị tổng hợp của hồ Hòa Bình? Các em đã được học về giá trị mà mạng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:37 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:37 AM Tới bài mới nhất
 15. Địa lí 8: Hãy xác định vị trí và địa danh của các mỏ ghi trên hình 42.1

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 giữa bài 42 SGK trang 146 địa lí 8: Hãy xã định vị trí và địa danh của các mỏ ghi trên hinh 42.1? Các em đã được học về...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:36 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:36 AM Tới bài mới nhất
 16. Địa lí 8: Nêu những đặc điểm tự nhiên nổi bật của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 42 SGK trang 147 địa lí 8: Nêu những đặc điểm tự nhiên nổi bật của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ? Các em đã được học...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:35 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:35 AM Tới bài mới nhất
 17. Địa lí 8: Vì sao bảo vệ và phát triển rừng là khâu then chốt để xây dựng cuộc sống bền vững

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 42 SGK trang 147 địa lí 8: Vì sao bảo vệ và phát triển rừng là khâu then chốt để xây dựng cuộc sống bền vững của nhân...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:34 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:34 AM Tới bài mới nhất
 18. Địa lí 8: Hãy sắp xếp các đèo sau đây đúng theo trình tự từ Bắc ra Nam

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 42 SGK trang 147 địa lí 8: Hãy sắp xếp các đèo sau đây đúng theo trình tự từ Bắc ra Nam: đèo Ngang, đèo Mụ Giạ, đèo...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:33 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:33 AM Tới bài mới nhất
 19. Địa lí 8: Dựa vào hình 41.1, xác định vị trí và giới hạn của miền Bắc và Đông Nam Bộ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 giữa bài 41 SGK trang 140 địa lí 8: Dựa vào hình 41.1, xác định vị trí và giới hạn của miền Bắc và Đông Nam Bộ? Các em...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:32 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:32 AM Tới bài mới nhất
 20. Địa lí 8: Các em hãy xác định trên hình 41.1 Các sơn nguyên đá vôi Hà Giang, Cao Bằng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 giữa bài 41 SGK trang 140 địa lí 8: Các em hãy xác định trên hình 41.1 Các sơn nguyên đá vôi Hà Giang, Cao Bằng; Các dãy...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:31 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:31 AM Tới bài mới nhất
 21. Địa lí 8: Quan sát hình 41.1 (SGK trang 141) xác định các hệ thống sông lớn và cho biết hướng chảy

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 giữa bài 41 SGK trang 142 địa lí 8: Quan sát hình 41.1 (SGK trang 141) xác định các hệ thống sông lớn và cho biết hướng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:29 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:29 AM Tới bài mới nhất
 22. Địa li 8: Để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng, nhân dân ra đã làm gì

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 giữa bài 41 SGK trang 142 địa lí 8: Để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng, nhân dân ra đã làm gì? Việc đó đã làm...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:28 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:28 AM Tới bài mới nhất
 23. Địa lí 8: Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 41 SGK trang 143 địa lí 8: Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ? Các em đã...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:27 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:27 AM Tới bài mới nhất
 24. Địa li 8: Chứng minh rằng miền Bắc và Đông Bắc Bộ có tài nguyên phong phú, đa dạng

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 41 SGK trang 143 địa lí 8: Chứng minh rằng miền Bắc và Đông Bắc Bộ có tài nguyên phong phú, đa dạng? Nêu một số việc...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:26 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:26 AM Tới bài mới nhất
 25. Địa lí 8: Vẽ biểu đồ khí hậu ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn theo số liệu. Tính nhiệt độ trung bình

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 41 SGK trang 143 địa lí 8: Vẽ biểu đồ khí hậu ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn theo số liệu. Tính nhiệt độ trung...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:25 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:25 AM Tới bài mới nhất
 26. Địa lí 8: Tuyến cắt chạy theo hướng nào? Qua những khu vực địa hình nào? Tính độ dài

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 40 SGK trang 138 địa lí 8: Đọc lát cắt tổng hợp địa lí tự nhiên từ Phan-xi-păng tới thành phố Thanh Hóa (theo tuyến...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:23 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:23 AM Tới bài mới nhất
 27. Địa li 8: em hãy cho biết có những loại đá, loại đất nào? Chúng phân bố ở đâu? Có mấy kiểu rừng?

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 40 SGK trang 138 địa lí 8: Dựa vào kí hiệu và bản chú giải của từng phần tự nhiên, cho biết trên lát cắt từ A –A và...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:22 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:22 AM Tới bài mới nhất
 28. Địa lí 8: trình bày sự khác biệt của khi hậu trong khu vực (tham khảo bảng 40.1)

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 40 SGK trang 138 địa lí 8: Căn cứ vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa đã vẽ trên lát cắt của ba trạm khí tượng Hoàng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:20 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:20 AM Tới bài mới nhất
 29. Địa lí 8: Tính chất nhiệt đới gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như thế nào

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 giữa bài 39 SGK trang 136 địa lí 8: Tính chất nhiệt đới gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như thế nào? Cho ví...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:03 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:03 AM Tới bài mới nhất
 30. Địa lí 8: Hãy tính xem ở nước ta 1km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 giữa bài 39 SGK trang 136 địa lí 8: Hãy tính xem ở nước ta 1km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển? Các em...

  Started by mikobum, 19-07-2018 11:02 AM
  dia li 8
  • 0
  19-07-2018, 11:02 AM Tới bài mới nhất


+ Gửi Ðề Tài Mới
Trang 1/9 123 ... cuối