làm cách nào đề cho sau khi hình nền background chính hiện ra khoảng 5s thì nk sẽ hiện ra background khác chồng lền background chính và chữ động kiểu javascrip bắt đầu chạy sau khi nó ghi hết chữ rồi...