cảm ơn bạn nhiều. đang tìm hiểu thêm. có tài liệu bạn share quá đỡ.