Như bạn thì chỉ cần học đồ họa 2D thôi. Mình thấy bên imic có mô hình đào tạo hay lắm, học việc và làm dự án luôn. Bạn có thể tham khảo bên đó xem