Gửi thêm 11 tài liệu học C++ cho bạn nào cần nhé: itviec.com/blog/lap-trinh-c/
Mình nghĩ các bạn nên đăng ký khóa 18h trên Udemy trước, học tầm 3-4 ngày là có kiến thức cơ bản về C++ (cũng như lập...