Câu đố vui 1: Tàu điện ko có khói
Câu đố vui 2: Lấy kéo cắt móng tay ra sau đó lấy búa đập
Câu đố vui 3: Lấy súng bắn chim
Câu đố vui 4: Con cọp
Câu đố vui 5: Miệng rộng nhưng không nói một từ,...