Đồng bộ hết danh bạn lên gmail, ảnh lên google photo đi thì sẽ ko mất