Bên bạn nên cung cấp dịch vụ kiểm tra iphone quốc tế cho khách, mình thấy dịch vụ này đang hot