Cảm ơn bác đã tư vấn mấy cách check này. Em muốn mua một con 6s Plus màu hồng 64GB không biết bên bác có bán không. Trước dùng con 5 đang ngon nghẻ thì từ nhiên bị rơi cái vỡ toang màn hình không cứu...