Ai k biết chứ riêng mình thì chờ ra ip15 rồi mua luôn. Mà chưa biết mua loại j nha.:avatar660406_2: