https://i.imgur.com/tuCFHMX.jpg có ai biết làm về đề tài 1 này không ạ hướng dẫn em với vì sắp tới em phải nộp đồ án rồi ạ