Đề thi thử môn hóa THPT quốc gia 2015 trường Amsterdam lần 2

Câu 1: Đun 6 gam axit axetic với 6,9 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được m gam...