thanhcong98; Từ khóa: " /> thanhcong98; Từ khóa: download tải liên quan tới Type: Posts; Thành viên: thanhcong98; Từ khóa: " /> Type: Posts; Thành viên: <a href="member.php?401958-thanhcong98&s=266d230101bfca067ec604a499e06174"><b><u>thanhcong98</u></b></a>; Từ khóa: <b><u></u></b>

Type: Posts; Thành viên: thanhcong98; Từ khóa:

Chủ đề bài viết về download tải phần mềm, âm nhạc, bài hát game liên quan đến Type: Posts; Thành viên: thanhcong98; Từ khóa:

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0,00 giây.

 1. Trả lời
  1
  Lần đọc
  3.126

  Reply: hỏi bài lưu struct vào file

  ai giups vs aj
 2. Trả lời
  1
  Lần đọc
  3.126

  hỏi bài lưu struct vào file

  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  struct doibong
  {
  char tendoi[50];
  int madoi;
  char tenhlv[50];
  };

  void adddoibong();
 3. Trả lời
  2
  Lần đọc
  3.004

  Reply: m.n giúp e về C với ạ

  cám ơn nhé :)
  mình nghĩ dùng mảng 2 chiều để printf mà k đc
 4. Trả lời
  2
  Lần đọc
  3.004

  In mảng danh sách dạng bảng trong C

  #include<stdio.h>
  #include<string.h>

  int tong;
  struct sanpham
  {
  char tensanpham[50];
  int soluong;
  int dongia;
  };
kết quả từ 1 tới 4 trên 4