Chào các bạn,
Hiện tại mình đang nghiên cứu về quy hoạch động và đang tìm tài liệu "lý thuyết quy hoạch động và áp dụng" của thầy Nguyễn Khắc Nho.
Không biết bạn nào có không share mình với.
Cám...