Trước kia hồi học năm đầu đại học, còn tung tăng nghi tên các bài hát, danh sách các bài hát hay về tìm bằng được và tải về máy nghe. Nghĩ lại một thời hồn nhiên. Lâu lâu không xem lại thấy mình già...