Khôi phục bằng phím cứng.
Không được thì chạy cho e nó phát là ok.
Xem đúng file rồi nạp nhá.
Nạp trật lất là treo lẳng lơ ak