mikobum; Từ khóa: " /> mikobum; Từ khóa: download tải liên quan tới Type: Posts; Thành viên: mikobum; Từ khóa: " /> Type: Posts; Thành viên: <a href="member.php?271679-mikobum&s=2dbe17413bc43727e0a879adc3ca0e97"><b><u>mikobum</u></b></a>; Từ khóa: <b><u></u></b>

Type: Posts; Thành viên: mikobum; Từ khóa:

Chủ đề bài viết về download tải phần mềm, âm nhạc, bài hát game liên quan đến Type: Posts; Thành viên: mikobum; Từ khóa:

Trang 1/20 1 2 3 4

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0,02 giây.

 1. Địa lý 11: Dựa bảng 10.4 vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu Trung Quốc Bài 10 SGK trang 97

  ĐỊA LÍ 11: Nhận xét chung về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc? câu hỏi 2 bài 10 tiết 3 SGK trang 97 địa lí 11

  ĐỊA LÍ 11: Dựa vào bảng 10.4 hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu...
 2. Địa lý 11: Nhận xét chung sản lượng một số nông sản của Trung Quốc Bài 10 SGK trang 97

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 10 tiết 3 SGK trang 97 địa lí 11: Nhận xét chung về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc?
  Trung Quốc là một quốc gia mạnh về kinh tế trên thế giới, địa hình với...
 3. Địa lý 11: Trung Quốc có thuận lợi nào để phát triển ngành công nghiệp khai thác, luyện kim Bài 10 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 10 tiết 2 SGK trang 92 đại lí 11: Trung Quốc có những thuận lợi nào để phát triển các ngành công nghiệp khai thác, luyện kim và sản xuất hàng tiêu dùng ?
  Từ những...
 4. Địa lý 11: Bảng 10.1 nhận xét sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp Trung Quốc Bài 10 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 10 tiết 2 SGK trang 93 địa lí 11: Từ bảng 10.1 hãy nhận xét sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc?
  Một quốc gia rộng lớn về diện tích, dân cư đông...
 5. Địa lý 11: Hình 10.8 nhận xét sự phân bố các ngành công nghiệp Trung Quốc Bài 10 SGK trang 94

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 10 tiết 2 SGK trang 94 địa lí 11: Dựa vào hình 10.8 hãy nhận xét sự phân bố một số ngành công nghiệp của Trung Quốc, phân tích những điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội...
 6. Địa lý 11: Tại sao có sự khác biệt lớn trong phân bố nông nghiệp miền Đông và Tây bài 10 SGK trang 94

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 10 tiết 2 SGK trang 95 địa lí 11: Dựa vào hình 10. 9 hãy nhận xét sự phân bố cây lương thực, cây công nghiệp và một số gia súc của Trung Quốc. Vì sao có sự khác biệt...
 7. Địa lý 11: Chứng minh kết quả hiện đại hóa công nghiệp nông nghiệp của Trung Quốc Bài 10 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 10 tiết 2 SGK trang 95 địa lí 11: Từ bảng số liệu trong bài hãy chứng minh kết quả hiện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp của Trung Quốc và phân tích những nguyên nhân...
 8. Địa lý 11: Hình 10.8 nhận xét giải thích sự phân bó công nghiệp Trung Quốc Bài 10 SGK trang 95

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 10 tiết 2 SGK trang 95 địa lí 11: Dựa vào hình 10.8 hãy nhận xét và giải thích sự phân bố công nghiệp của Trung Quốc?
  Công nghiệp luôn là ngành phát triển hàng đầu...
 9. Địa lý 11: Vì sao sản xuất nông nghiệp Trung Quốc chủ yếu tập trung ở miền Đông Bài 10 SGK trang 95

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 10 tiết 2 SGK trang 95 địa lí 11: Vì sao sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc lại chủ yếu tập trung ở miền Đông ?
  Được biết đến miền Đông của Trung Quốc là một khu vực...
 10. Địa lý 11: Vị trí địa lý, quy mô lãnh thổ ảnh hưởng thế nào đến địa hình và khí hậu Trung Quốc Bài 10 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 10 tiết 1 SGK trang 86 địa lí 11: Vị trí địa lí, quy mô lãnh thổ có ảnh hưởng như thế nào tới địa hình và khí hậu của Trung quốc?
  Từ những thông tin về địa lí, sách...
 11. Địa lý 11: Hình 10.1 nêu tên các dạng địa hình chính và các con sông lớn Trung Quốc Bài 10 SGK trang 88

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 10 tiết 1 SGK trang 88 địa lí 11: Dựa vào hình 10.1 hãy nêu tên các dạng địa hình chính và các con sông lớn của Trung Quốc. So sánh sự khác biệt về địa hình, sông...
 12. Địa lý 11: Hình 10.3 nhận xét sự thay đổi tổng dân số, dân số nông thôn và thành thị Trung Quốc Bài 10

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 10 tiết 1 SGK trang 88 địa lí 11: Quan sát hình 10.3 hãy nhận xét sự thay đổi tổng dân số, dân số nông thôn và dân thành thị của Trung Quốc?
  Qua các câu hỏi 1 và 2...
 13. Địa lý 11: Hình 10.4 nhận xét giải thích sự phân bố dân cư Trung Quốc Bài 10 SGK trang 89

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 10 tiết 1 SGK trang 89 địa lí 11: Từ hình 10.4 hãy nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư Trung Quốc?
  Như các bạn đã biết tổng số dân Trung Quốc có mật độ rất cao....
 14. Địa lý 11: Nêu đặc điểm địa hình miền Đông và miền Tây Trung Quốc Bài 10 SGK trang 90

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 10 tiết 1 SGK trang 90 địa lí 11: Dựa vào hình 10.1 nêu đặc điểm địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc?
  Dựa vào những kiến thức đã được học trên lớp giáo viên...
 15. Địa lý 11: Phân tích thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối với sự phát triển Trung Quốc Bài 10 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 10 tiết 1 SGK trang 90 địa lí 11: Phân tích những mặt lợi và khó khăn về tự nhiên của miền Đông và miền Tây đối với sự phát triển nông nghiệp công nghiệp của Trung...
 16. Địa lý 11: Hình 10.1 và 10.4 nhận xét đặc điểm phân bố dân cư Trung Quốc Bài 10 SGK trang 90

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 10 tiết 1 SGK trang 90 địa lí 11: Từ hình 10.1 và 10.4 hãy nhận xét và giải thích đặc điểm phân bố dân cư của Trung Quốc?
  Sau khi học xong tiết 1 bài 10 địa lí 11...
 17. Địa lý 11: Cho biết chính sách dân số đã tác động đến dân số của Trung Quốc thế nào Bài 10 SGK trang 90

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 8 bài 10 tiết 1 SGK trang 90 địa lí 11: Hãy cho biết chính sách dân số đã tác động đến dân số của Trung Quốc như thế nào?

  Từ những kiến thức đã được giáo viên giảng trên...
 18. Địa lý 11: Dựa bảng 9.4 nêu sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản nổi tiếng trên thế giới Bài 9 SGK trang 80

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 9 tiết 2 SGK trang 80 địa lí 11: Dựa và bảng 9.4 hãy nêu những sản phẩm công nghiệp nào của Nhật Bản nổi tiếng trên thế giới?
  Theo những kiến thức mà các bạn đã được...
 19. Địa lý 11: Dựa hình 9.5 nhận xét mức độ tập trung và đặc điểm phân bố công nghiệp Nhật Bản Bài 9 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 9 tiết 2 SGK trang 80 địa lí 11: Quan sát hình 9.5 hãy nhận xét về mức độ tập trung và đặc điểm phân bố công nghiệp của Nhật Bản?
  Sau chiến tranh thế giới thứ hai...
 20. Địa lý 11: Tại sao nông nghiệp giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản Bài 9 SGK trang 81

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 9 tiết 2 SGK trang 81 địa lí 11: Tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản?
  Công nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng của...
 21. Địa lý 11: Vì sao đánh bắt hải sản là ngành kinh tế quan trọng của Nhật Bản Bài 9 SGK trang 82

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 9 tiết 2 SGK trang 82 địa lí 11: Vì sao đánh bắt hải sản là một ngành kinh tế quan trọng của Nhật Bản?
  Nhật Bản được biết đến với địa hình xung quanh là biển cả, biển...
 22. Địa lý 11: Chứng minh Nhật Bản có nền công nghiệp phát triển cao Bài 9 SGK trang 83

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 9 tiết 2 SGK trang 83 địa lí 11: Chứng minh rằng Nhật Bản có nền công nghiệp phát triển cao?
  Chúng ta đã biết Nhật Bản là nước gánh chịu những hậu quả do chiến tranh...
 23. Địa lý 11: Trình bày đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản Bài 9 SGK trang 83

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 9 tiết 2 SGK trang 83 địa lí 11: Hãy trình bày những đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản và tại sao diện tích đất trồng nông nghiệp ở nước này giảm?
  Từ những...
 24. Địa lý 11: Nhận xét giải thích sự thay đổi sản lượng cá khai thác của Nhật Bản 1985-2003 Bài 9 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 9 tiết 2 SGK trang 83 địa lí 11: Từ bảng số liệu sau đây: Hãy nhận xét và giải thích về sự thay đổi sản lượng cá khai thác của Nhật Bản qua các năm từ năm 1985 đến...
 25. Địa lý 11: Dựa hình 9.2 nêu đặc điểm chủ yếu về địa hình, sông ngòi, bờ biển của Nhật Bản Bài 9 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 9 tiết 1 SGK trang 75 địa lí 11: Dựa vào hình 9.2 hãy nêu đặc điểm chủ yếu về địa hình, sông ngoài và bờ biển của Nhật Bản?
  Từ những kiến thức vốn có của các em về...
kết quả từ 1 tới 25 trên 500
Trang 1/20 1 2 3 4