Bạn vào file chọn Save as... xem được không. Đưa teamviewer đây mình sang xem coi