cái nào chả được quan trọng cộng đồng có đông để mà share hay ko mới là cái chính