Cài lại driver con VGA nhé bạn. Nếu cài xong driver mà VGA rời thì rất có thể con VGA đó bị lỗi. Hãy thào VGA ra vệ sinh tản nhiệt và tra keo tản nhiệt cho chipset VGA bạn nhé