lỗi phần mềm rồi bác ơi. chạy lại bằng asus flashtool, google tìm file raw nha bác