Em cũng xin đóng góp chút ít ạ: Bolero Quang Lê, Phi Nhung - Đêm tự tình
Các ac xem ở đây ạ: youtu.be/OwaaCqRRVpM