Cảm ơn bạn đã viết bài này. Mình ở Bạc Liêu có dịp ghé qua đây cũng như dẫn khách du lịch ghé qua đây. Công trình này có thể sánh ngang ngữa với Stonehenge của nước Anh về giá trị và ý nghĩa đối với...