bác ơi giúp em với . máy em bị cả 3 ổ đỏ khè luôn :((