Như tiêu đề thì em nhận làm game theo ý tưởng của khách hàng. Chỉ cần đưa ra yêu cầu em sẽ giúp ac làm 1 game android hoàn chỉnh, trong thời gian rất gắn

Hiện tại em đã có 4 game được publish trên...