cái lỗi này nếu bạn rồi rành thì ra tiệm điện thoại nạp rom lại là hết nha