http://file.vforum.vn/hinh/2017/07/0-ios-11.jpg

Không chỉ là mới đây, iOS 11 đã có những bước khởi đầu của mình từ sự kiện WWDC 2017 trong việc giới thiệu đến người dùng phiên bản tiếp theo trong...