Bạn ơi cho mình hỏi làm thế nào để tạo được list nhạc như thế với, thanks.<3