Email: nlnphuongcntt@gmail.com
Giúp mình link này với nhé . Cảm ơn nhiều!
123doc.org//document/4057323-xay-dung-he-thong-chung-thuc-cho-mang-wifi-daloradius-linux-mint.htm