CHo mình hỏi làm sao để set mấy con bot trong 1 room riêng như thế này ạ?
https://i.imgur.com/01dhE1X.jpg