Của Thiên Trả Địa


http://i30.servimg.com/u/f30/13/50/70/90/tr03_110.jpg


Ngày xưa, có hai anh chàng làm nghề cày thuê cuốc mướn ở cùng chung một làng, nhà họ cũng ở gần bên nhau. Một người...