“Vietnam Dragon Marching Band” là gì?
Marching Band (ban nhạc diễu hành) gồm 1 nhóm các nhạc công chơi các loại nhạc cụ khác nhau (như kèn trombone, kèn trumpet, kèn tuba, kèn saxophone, trống con)...